Dåb og undervisning
Registrering

Registrering

Hvordan skal dåb af asylansøgere registreres i kirkebogen? Læs mere her og find link til hvad Håndbog for personregistrering siger om adsministrativt personnummer. 

Når asylansøgere døbes i folkekirken skal der udtages et administrativt personnummer, som skal bruges til registrering af dåben i den elektroniske kirkebog. Til et administrativt personnummer skal man have dokumenterede oplysninger, og hvis det ikke er muligt at skaffe disse, skal man kontakte personsupporten. Læs mere om administrativt personnummer i Håndbog for personregistrering.

Personer, herunder flygtninge og asylansøgere, hvis oplysninger om fødested og -dato, forældres navn etc. ikke kan verificeres, kan ikke få udstedt en dåbsattest. men præsten kan skrive en erklæring hvoraf det fremgår at asylansøgeren er døbt, hvornår handlingen har fundet sted, hvilken undervisning, der er gået forud for dåben, samt hvem, som har været dåbsvidner og disses underskrift. Se eksempel på en sådan udtalelse. Hvis engang de nødvendige dokumenter foreligger, kan oplysninger blive verificeret, og der udskrives en dåbsattest.

Hvis en asylansøger er tildelt et administrativt personnummer, vil dette blive det kommende gyldige personnummer, hvis personen får opholdstilladelse i Danmark.

Personer, som er blevet døbt uden forudgående kristendomsundervisning kan blive konfirmeret i folkekirken. I tilfælde af, at personen, som skal konfirmeres, ikke har et administrativt personnummer, tildeles der et, og handlingen registreres i kirkebogen.