Dåb og undervisning
Undervisningsmaterialer arabisk

Undervisningsmaterialer på arabisk

Her finder du en beskrivelse af nogle af de undervisningsmaterialer, som findes på arabisk. Du finder også links til enkelte af materialerne. 

For nærmere vejledning kontakt:
Nabil Astafanos fra den arabiske menighed ’Greater Love’ i Vigerslev kirke i København. Nabil vil også være i stand til at sende mange brochurer og foldere på arabisk.
www.greaterlove.dk, greaterlove@mail.tele.dk, tlf.: 29 93 49 00

Wessam Youssef, Indre Missions Tværkulturelle arbejde og den arabiske menighed ved Christianskirken i Aarhus.
wessam@imta.dk, tlf.: 50 56 14 71

Links til dåbsoplæringsmaterialer på arabisk:

Tro i mødet, Kristus-vejen

"Tro i mødet" er et folkekirkeligt materiale til dåbsoplæring for voksne med trosbagage fra islam. Når kristendomsundervisning foregår i et land med en fremmed kultur og ukendte traditioner, rejser det en række nye spørgsmål og udfordringer for deltagerne. "Tro i mødet" gennemtænker denne særlige undervisningssituation teologisk og giver konkrete vejledning til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges - både individuelt og i grupper - og med sammenhæng til folkekirkens højmesse.

Materialet består af 9 hæfter til deltagerne med hver sit tema, der bearbejdes grundigt og enkelt, samt en vejlederbog til præsten/underviseren. Materialet er gratis og kan frit downloades på arabisk her.


Bibelen på arabisk
The Bible Society of Egypt
Dar El Thaqafa Communication House
Kristne bøger og artiker på baytallah.com
Brethren Publications
Salvation Souls Society in Shoubra
The Episcopal Publishing House
School of Christ
mahabba-eg.com
St. Takla Haymanout Coptic Orthodox Website
Logos Bible Software

9 Studies for Muslim Seekers
Se også den engelske udgave

Undervisningsmateriale på arabisk fra Den Evangeliske Synode i Egypten (presbyteriansk)

Inn i Guds Familie (link til arabisk/engelsk)
Dette undervisningsmateriale for konvertitter blev til i 2009 på opfordring fra det norske kirkemøde. Det er udviklet af en tidligere NMS missionær i Egypten. Over 10 lektioner gennemgås de væsentlige dele af kristen tro. Der lægges op til samtale. Materialet er konservativt. Det forholder sig besynderligt nok ikke til islam og arabisk kultur. Værdien er primært at det også findes på arabisk og kan bruges til dåbsforberedelse af arabisk talende.
Den norske tekst kan købes ved iko.no

Kitab
Sælger en del bøger mm. på arabisk.

Christian Faith Explored
Der er udkommet et nyt tysk undervisningskursus udarbejdet af Evangelische Landeskirche in Baden og Pfalz. Det er på 3 sprog, sat op parallelt: Tysk, engelsk og arabisk. Det er et meget fint materiale. Det er ret kort og konkret, men kommer omkring det centrale. Det er forsynet med spørgsmål til overvejelse og drøftelse og er fint illustreret. Der indledes med et afsnit om kirke og kristendom i Tyskland, men situationen der minder jo om vores selv om der også er forskelle. Så er der en gennemgang af kristen gudsforståelse, Jesus, Helligånden, kirken (de helliges samfund), bøn, kristent liv og opførsel, gudstjenesten, nadver og dåb. Det kan anbefales til dem der ønsker et kortfattet undervisningsmateriale.