Dåb og undervisning
Undervisningsmaterialer engelsk

Undervisningmaterialer på engelsk

Her finder du en beskrivelse af nogle af de undervisningsmaterialer, som findes på engelsk. Du finder også links til enkelte af marterialerne. 

William M Miller ’Beliefs and Practices of Christians’, A Letter to a Friend, 1980
Millers undervisningsmateriale findes på både engelsk og farsi og er meget brugt. Det er skrevet af en amerikansk, presbyteriansk missionær, som levede en stor del af sit liv i Persien/Iran, hvor han satte sig grundigt ind i bl.a. shi’a-islam. Det er en styrke at det indirekte bygger på islam og besvarer spørgsmål en muslim vil stille og forklarer forskellen på islam og kristendom. Det er skrevet som et brev til en muslimsk ven, der gerne vil vide noget mere om kristendommen. Som sådan har det et personligt præg og er varmt i tonen. Materialet giver en traditionel, konservativ fremstilling af kristendommen; men mange undervisere synes det er udmærket, og at det fungerer fint. Sakramentsynet er svagt og uluthersk. Skriftsynet ligeså. Undervisere skal derfor supplere med stærkere folkekirkelig lærdom på en del områder.

Christianity Explored
Undervisningen er udviklet af Rico Tice and Barry Cooper fra All Souls Church, Langham Place, en evangelical menighed i Church of England. Det er en meget tekstnær gennemgang af Markus-evangeliet som sættes i relation til dagliglivet. Det findes både trykt og på DVD. En af DVD-udgaverne har undertekster på 11 sprog, bl.a. arabisk og farsi. 

Alpha
Se under danske undervisningsmaterialer. 

9 Studies for Muslim Seekers

The Lord will Protect you now and always wherever you Go
(Sl. 121,8)
En meget fin brochure udviklet af Det Franske Bibelselskab i samarbejde med migranter. Den består af bibelafsnit læst ind i migranters situation.