Dåb og undervisning
Undervisningsmaterialer farsi

Undervisningsmaterialer på farsi

Her finder du en beskrivelse af nogle af de undervisningsmaterialer, som findes på farsi. Du finder også links til enkelte af marterialerne. 

Mange afghanere taler dari, som er tæt på farsi

William M Miller ‘Beliefs and Practices of Christians’
Se omtale under engelske materialer.
Der er linket til farsiudgaven her over.
Millers materialet bruges bl.a. i Grønnevang Kirke med supplement, især bibellæsninger, over 15 lektioner. En hver anden uge. De introducerer med at tale om dåben og dåbens betydning, så alle er klar over hvad det drejer sig om og kender implikationerne. Konvertitterne skal deltage i gudstjenesten 12 gange og deltage 12 gange i et kirkeligt program eller møde. Derudover er der selvstudier.
Se undervisningsplan 

Church of Love 

Pastor Massoud Fouroozandeh fra valgmenigheden Church of Love har udarbejdet et dåbsundervisningsmateriale, der kaldes ’10 skridt mod dåben’. Arbejdet er støttet af flere stifter i folkekirken. Undervisningen er på farsi og er filmet i en kirke. Det er komprimeret undervisning og kan karakteriseres som konservativ bibelundervisning. Den store fordel ved materialet er, at den er mundtlig og gives af en kristen iraner. Dåbskandidater, som kan have problemer med at læse, kan her få det mundtligt.

Lektionerne varer fra 7 til 43 minutter og omhandler følgende emner. Lektion 1: Dåbens betydning, 2: Gud, 3: Menneske, 4: Synden, 5: Bibelen, 6: Kirke (Kirkens identitet og betydning), 7: Kirkens historie, 8: Treenigheden, 9: Sekter og kættere (Jehovas Vidner og Mormonerne), 10:Kirkens ritualer (Dåb, nadver og katolsk sakramentforståelse), 11: Dåb og nadver (Ritual for hvordan dåb og nadver foregår. Denne lektion er ikke forsynet med danske undertekster).

Materialet kan med fordel bruges som supplement til øvrige dåbsoplæringsmaterialer af mere interaktiv, pædagogisk og dialogisk karakter som fx Explanation eller Tro i Mødet, der behandler Jesu person og den evangelisk-lutherske forståelse af sakramenterne mere dybdegående og præcist.  

Find dem på YouTube her

Tro i mødet, Kristus-vejen

"Tro i mødet" er et folkekirkeligt materiale til dåbsoplæring for voksne med trosbagage fra islam. Når kristendomsundervisning foregår i et land med en fremmed kultur og ukendte traditioner, rejser det en række nye spørgsmål og udfordringer for deltagerne. "Tro i mødet" gennemtænker denne særlige undervisningssituation teologisk og giver konkrete vejledning til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges - både individuelt og i grupper - og med sammenhæng til folkekirkens højmesse.

Materialet består af 9 hæfter til deltagerne med hver sit tema, der bearbejdes grundigt og enkelt, samt en vejlederbog til præsten/underviseren. Materialet er gratis og kan frit downloades på farsi her


YouTube programmer på farsi

Oversigt med link til forskellige udsendeler på farsi. Udsendelserne om denominations er produceret af SAT 7, og de sidste programmer er god undervisning om treenigheden.

Dansk Balkan Mission
DBM har udgivet Hjertebogen med bibelcitater på farsi. Den er gratis.
De har desuden udgivet Luthers lille Katekismus på farsi, den er også gratis. Der skal gøres opmærksom på at det er en udvidet, kommenteret udgave, der er en oversættelse fra tysk.

Sange

Link til sange og poesi på farsi

Siavash Mossadegh
Siavash kommer i Apostelkirken i København og rapper kristendom på farsi. Find ham på Youtube under navnet Siavash Alone.

Handreichung zum Taufunterricht
, på tysk og farsi
Materialet er udarbejdet af den evangeliske kirke i Hannover. Det er en meget faktuel gennemgang af kristendommen. Lidt tørt undervisningsstof, men gedigent. Det går ikke i dialog med læseren, er ikke inddragende og indeholder ikke illustrationer og tilknytningspunkter fra liv og dagligdag. Lidt morsomt er det, at Luther gennemgås før Jesus. Der er ikke så meget om Jesu forkyndelse, men fint om Luther og reformationen, om budene, trosbekendelsen og de kristne helligdage.

Elam Ministries
Elam Ministries har et væld af bøger og materialer på farsi. Det er evangelikalt

Kitab

Sælger en del bøger mm. på farsi. Også gedigent stof af biskop Dehqani-Tafti og John Stott. 

Explanation - dåbsforberedelsesmateriale
En bearbejdning af materialet, Explanation, som er udviklet af FDF og KFUM og KFUK til voksenundervisning i kristendom. Det er et solidt materiale, der også har folkekirkelig bredde. Det er pædagogisk godt og aktiverer og inddrager læsere og tilhørere.
Det kan fint suppleres med bibellæsning som hjemmestudium, som at Markus-evangeliet gennemgås. Her kan Christianity Explored DVD eventuelt bruges (se materialer på engelsk).

Alpha
Se under danske undervisningsmaterialer. Du kan også se alphalektioner på farsi fra TV Vision Sverige eller købe materialer på farsi.

Christian Faith Explored
Der er udkommet et nyt tysk undervisningskursus udarbejdet af Evangelische Landeskirche in Baden og Pfalz. Det er på 3 sprog, sat op parallelt: Tysk, engelsk og farsi. Det er et meget fint materiale. Det er ret kort og konkret, men kommer omkring det centrale. Det er forsynet med spørgsmål til overvejelse og drøftelse og er fint illustreret. Der indledes med et afsnit om kirke og kristendom i Tyskland, men situationen der minder jo om vores selv om der også er forskelle. Så er der en gennemgang af kristen gudsforståelse, Jesus, Helligånden, kirken (de helliges samfund), bøn, kristent liv og opførsel, gudstjenesten, nadver og dåb. Det kan anbefales til dem der ønsker et kortfattet undervisningsmateriale.

A Child’s Garden of Bible Stories                                                        Bogen er en lille børnebibel og stammer fra USA. Den er oversat til farsi og kan bestilles hos Dansk Balkan Mission. Den er illustreret med traditionelle tegninger. Der er tale om en bibelhistorie, som forholder sig bogstaveligt og nært til bibelteksten.