Materialer
Gudstjeneste og tolkning

Gudstjeneste og tolkning

Her kan du finde inspiration til hvordan gudstjenesten kan gøres mere attraktiv for nye deltagere, liturgi og ritualer på forskellige sprog, information omkring overvejelser i forbindelse med tolkning af gudstjenester og andre aktiviteter, samt en guide til forskellige tolkemuligheder

Gudstjenesten
Gudstjenester kan gøres lidt indbydende for nye deltagere fra andre kulturer. I kristendoms- og dåbsundervisning kan den kommende søndags evangelium gennemgås. Hvis der kommer en lidt større gruppe, der ikke forstår dansk, bør tolkning overvejes. Gudstjenesten kan desuden åbnes mere for ikke-danskere ved at give lidt vejledning undervejs i gudstjenesten, ved at læse evangeliet på det aktuelle sprog og ved at præsten giver hovedpunkterne i sin prædiken til oversættelse. Det vil også være et godt signal hvis de faste kirkegængere hilser på de nye og byder dem velkommen. Måske skal de faste gudstjenestedeltagere samles og drøfte hvordan menigheden bedst muligt tager imod de nye?
Det vil være hensigtsmæssigt mange steder at der, måske på provstiplan, arrangeres særlige gudstjenester for asylansøgere og nydanskere. Her kan man så ved tolkning, salmevalg, læsninger, prædiken, sang mm. gøre gudstjenesten tværkulturel og international.

Tolkning
Det er af afgørende vigtighed at benytte kristne tolke når kristendommen skal formidles. Muslimske tolke vil ikke have indføling med og rigtig forståelse af kristen sprogbrug og kristent vokabular. Vi kan desværre ikke i øjeblikket offentliggøre en liste over tolke så man må spørge sig frem lokalt.

Ressourcer til gudstjenester og tolkning