Integration
Udgivelser

Udgivelser

Her finder du en liste over nogle relevante udgivelser, samt informationer om hvor de kan bestilles eller købes. Listen vil løbende blive opdateret

Udgivelser som kan bestilles ved Folkekirkens Migrantsamarbejde

Træd indenfor! Folkekirken er åben er en kort introduktion til folkekirken, den lutherske tro, historien og traditionerne. Hæftet kan bestilles på dansk, engelsk, arabisk, farsi og tigrinsk. Der vil være ventetid på hæfter på arabisk, farsi og tigrinsk, da de endnu ikke er trykt. Ved bestilling af hæfter kan der også bestilles labels til bagsiden, med kontaktinformationer for den lokale præst eller kirke. Hæfterne er gratis og kan bestilles på mail til interchurch@interchurch.dk

Migrantmenigheder.dk er udgivet i samarbejde med KIT efter initiativ fra folkekirkens biskopper. Bogen indeholder interviews og beskrivelser, som giver et indblik i hvad migrantmenigheder er, og den giver også et bud på, hvordan et samarbejde mellem migrantmenigheder og danske sognekirker kan administreres. Bogen kan bestilles ved mail til interchurch@interchurch.dk. Pris: 98,00 kr. 

Mellemøstlige kristne i Europa er et forskningsprojekt fra Roskilde Universitet, der kortlægger historie, kultur og grupperinger blandt mellemøstlige kristne i Danmark, Sverige og Storbritannien. Bogen er gratis og kan bestilles ved mail til interchurch@interchurch.dk.

Folkekirkens Asylsamarbejde folderen er en kort præsentation af asylsamarbejdet og den kommer også med et par enkelte idéer til, hvordan man lokalt kan komme igang med arbejdet. Folderen kan bestilles ved mail til interchurch@interchurch.dk.

Udgivelser som kan bestilles ved Tværkulturelt Center

Glem ikke gæstfriheden - Folkekirkens møde med asylansøgere er en interviewsamling og idékatalog, der præsenterer det kirkelige arbejde med asylansøgere, både fra asylansøgernes og kirkens side. Du kan læse mere om hvad mødet med kirken har betydet for personer, som er kommet til Danmark, og om hvad man har lavet af aktivitet i kirker i forskellige dele af landet. Bogen kan købes ved Tværkulturelt Center

Med andre øjne - Migranters møde med folkekirken er en interviewsamling, der sætter fokus på, hvordan mødet med folkekirken opleves af migranter. den giver også et bud på, hvordan den enkelte sognemenighed kan gøre mere for at være åben over for migranter. Bogen kan købes ved Tværkulturelt Center. Pris: 60,00 kr. 

Det gode samarbejde: Migrantmenigheder og folkekirken er en samling case stories, der sætter fokus på hvordan folkekirken og den enkelte sognemenighed kan samarbejde med migrantmenigheder. Bogen kan købes ved Tværkulturelt Center. Pris: 50,00 kr.

Kirke og Migration - 10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration. Bogen kan købes ved Tværkulturelt Center. Pris: 30,00 kr.

Andre stemmer. Migrantkirker i Danmark set indefra af Birthe Munck-Fairwood (red.), giver et bud på hvilke migrantkirker, der findes i Danmark, hvem der er en del af disse, hvad de betyder i dansk kirkeliv, og hvad de betyder for nydanskeres integration i det danske samfund. Bogen kan købes ved Tværkulturelt Center. Pris: 170,00 kr.

Postkort. Tværkulturelt Center har en lang række postkort og plakater, som kan bestilles eller købes. Se udvalget af postkort, og bestil ved Tværkulturelt Center.

Udgivelser, som kan bestilles ved andre organisationer

Katekismus og bønnebog på dari kan bestilles ved Lutheran Heritage Foundation

Luthers lille Katekismus på arabisk kan bestilles ved Lutheran Heritage Foundation

Luthers lille Katekismus på farsi kan bestilles ved Dansk Balkan Mission

A Brief Guide to The Evangelical Lutheran Church in Denmark er en introduktion til folkekirken på engelsk. Artiklerne i bogen fortæller om historien, frihedstradtionen, musikken, danskernes brug af kirken, aktiviteterne, præsten og folkekirkens relation til resten af verden. Bogen kan købes ved Eksistensen. Pris: 80,00 kr.

"Jeg var fremmed og i tog imod mig". Flygtningekrisen og kirkens ansvar, Ny Mission nr. 30, er en samling artikler om, hvordan kirken kan påtage sig et ansvar over for flygtninge set ud fra en række nationale og internationale perspektiver. Bogen kan købes ved Dansk Missionsråd.

Migration og mission, Ny Mission nr. 31, samler artikler, der sætter fokus på hvordan migration former mission, og hvordan nye muligheder for mission opstår, når "missionsmarkerne" pludseligt kommer til Danmark. Bogen kan købes ved Dansk Missionsråd.

On the Road... A Journey Through the Bible for Migrants er en bibellæseplan, der tager udgangspunkt i migranters situation, og trækker bibelvers og -passager frem, som taler ind i denne situation. Bibellæseplanen findes på en række sprog, bl.a. engelsk, fransk, arabisk, farsi og kinesisk. Den kan bestilles ved Bibelselskabet.

Materialer fra venskabskontakt.dk

Bliv venskabskontakt for en flygtning er en lille folder, der fortæller om hvad det vil sige at være venskabskontakt for en flygtning, og hvordan man kan blive det. Se folderen som pdf-fil. Folderen kan bestilles ved mail til mmr@interchurch.dk.

Koordinator for venskabskontakter, opgaver og ansvar er et hæfter, der giver et indblik i, hvad det vil sige at være koordinator, samt hvilke overvejelser man skal gøre sig, hvis man er interessert i dette arbejde. Se hæftet som pdf-fil. Hæftet kan bestilles ved mail til mmr@interchurch.dk.

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk, opgaver og ansvar er et hæfte, der sætter fokus på fordelene ved samarbejde på tværs af kirker og kirkesamfund, når det kommer til arbejdet med flygtninge, asylansøgere og integration. Se hæftet som pdf-fil. Hæftet kan bestilles ved mail til mmr@interchurch.dk.

Postkort med mulighed for at blive venskabskontakt for en flygtning findes både i orange og turkis. De kan bestilles ved mail til mmr@interchurch.dk.