Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Babak har fundet sin opgave i kirken

Kristendomskurset i Ansgars Kirken i Aalborg er for alle, der ønsker at vide mere om kristendommen. Derfor er det naturligt også at invitere migranterne i kirken med, for at de kan lære mere og der dele ud af deres glæde over at være blevet kristne.


Babak Moradi blev kristen under sin flugt fra Iran, da han sad i fængsel i tre måneder i Grækenland. En fængselsvagt fortalte ham om Jesus, så da Babak i Danmark blev inviteret med i kirke af to iranere, sagde han straks ja. Han fik en bibel, begyndte at læse i den og blev senere døbt i Brønderslev Kirke.

Da han senere flyttede til byen Frejlev, blev han foreslået at starte i Ansgars Kirken i Aalborg for også at kunne møde andre unge kristne. I kirken fik Babak hurtigt en opgave med at være oversætter til farsi. Han mener, det er naturligt, at han, som en del af kirken, hjælper med det han kan og for ham er sproget kommet let, så det var oplagt at bruge det til at hjælpe andre farsitalende til bedre at forstå hvad der står i Bibelen.

Anders Jensen er præst i Ansgars Kirken, og han står for den primære kontakt til migranterne i kirken. De fleste, som kommer der har boet på asylcentre rundt i landet, og efter de har fået asyl, er de blevet flyttet til Aalborg. Mange af de migranter som kommer i kirken har fået dåbsoplæring i de byer de kommer fra og er begyndt at lære dansk. Kirken tilbyder oversættelse til deres gudstjenester, men de oplever at flere og flere ligeså gerne vil høre prædikenen på dansk for at lære det danske sprog bedre. De der oversætter, er selv nytilkomne, og de ser det som en vigtig opgave, at være med til at hjælpe andre farsi- eller arabisktalende til bedre at forstå kristendommen, så de hjælper glædeligt med tolkningen.

Kristendomskurset tager udgangspunkt i det materiale og det kursusforløb, som er tilgængeligt til kristendomskurser. I Ansgars Kirken inviterer de til kurset juleaften, så størstedelen af deltagerne er enten ikke-kirkevante danskere eller migranter, som ønsker at lære mere om, hvad kristendommen går ud på. Migranterne har en stor glæde ved deres tro, og de er gode til at udtrykke den glæde og gøre det tydeligt, hvad kristendommen betyder for dem i deres liv. Det mener Erna, som er kirke- og kulturmedarbejder, kan være godt for gruppen at høre, fordi danskere sjældent taler om kristendommen på samme udtryksfyldte måde.

Til kristendomskurset bliver der oversat til farsi, arabisk og engelsk under det fælles oplæg. Derefter fordeles deltagerne ved fire borde, hvor de farsi- og arabisktalende har et bord, hvor Babak sidder med som oversætter og Anders sidder som gruppeleder. Babak selv er meget taknemmelig for, at han kan få lov til at bidrage med noget til kirken, som han ser som sin nye familie.

Deltagerne til Kristendomskurset i Ansgars Kirken
Anden række, yderst til højre sidder Babak Moradi

Foto: Ansgars Kirken i Aalborg


Af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde
sf(at)interchurch.dk