Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Tværkulturelle gudstjenester i Ikast

Seks sogne er gået sammen om at lave tværkulturelle gudstjenester for de migranter eller borgere, som er kommet til Danmark efter flugt og for danskere, som gerne vil være en del af det internationale fællesskab.

”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Disse ord lød på dansk, farsi og arabisk ved den internationale gudstjeneste Church-a-Cross i Ikast kirke søndag d. 15. a

pril. Fem voksne har i nogen tid gået til dåbsforberedelse og var nu parat til dåb. Inden dåben sang vi den lille salme ”Skriv dig, Jesus, på mit hjerte”, som mange af deltagerne i gudstjenesten kender fra Bibelcaféen i Bording (se senere). 

”Herren er min hyrde” – ordene lød både i tekstlæsningerne og i dagens prædiken. Teksten fra Davids Salme 23 blev læst på farsi og arabisk af 2 af dåbskandidaterne. Det er store og stærke ord, som høres på en særlig måde til en sådan gudstjeneste med dåb, og hvor mange af deltagerne ved gudstjenesten er flygtninge, som bor her i vores område – nogle har opholdstilladelse – andre er afviste asylansøgere med ophold på Udrejsecenter Kjærshovedgård, som ligger i vores område. 

”Hvad er du bange for?” Sådan blev der spurgt i prædikenen, netop på baggrund i deltagernes situation, hvor mange er flygtet fra deres hjemland for at søge tryghed i Danmark. Kristne er ikke fritaget for vanskeligheder i livet. Men kristne har tilsagnet om, at ”Herren er min hyrde”, og at Jesus siger ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende (Ordene fra dåbs- og missionsbefalingen). 

Efter prædiken sang et lille lovsangsband fra Bibelcaféen i Bording for til lovsange på dansk, engelsk og farsi.

Ved altergangen stod vi alle i en stor kreds oppe ved alteret. Præsten/præsterne gik rundt med brødet og vinen. Denne store kreds danner et tæt fællesskab, som vi alle kan være med i.

”Tillykke med dåben!” ”Alf mabruk” – det var ordene til de nydøbte, der ved gudstjenesten slutning stod ved kirkedøren, inden vi samledes til kaffe og kage. 

Gudstjenesten foregår efter højmesseliturgien for gudstjeneste i Folkekirken.

Church-a-Cross – internationale gudstjenester afholdes hver anden måned. Vi ønsker, det skal være gudstjenester, hvor man er velkommen på tværs af nationalitet, kirketilhørsforhold, sprog m.m. Dette sker i et samarbejde mellem 6 kirker i området, således at ansvaret for gudstjenesten går på skift mellem de 6 kirker/menighedsråd. Af praktiske grunde foregår gudstjenesten altid i Ikast kirke. I begyndelsen var gudstjenestesproget engelsk, men hurtigt skiftede vi til dansk, da mange af deltagerne med udenlandsk baggrund kan en hel del dansk – ligeledes havde vi et stærkt ønske om, at danskere også ville slutte op om gudstjenesten. Ved gudstjenesterne er der tolkning til farsi og undertiden tigrinya.  

Ved gudstjenesterne deltager 50 – 60 personer med meget forskellig baggrund. Mange af deltagerne kommer fra Bibelcaféen i Bording, som er et tilbud om bibelstudier for beboerne på Udrejsecenter Kjærshovedgård. Her samles en stor gruppe hver torsdag aften i missionshuset i Bording til bibelstudier, kaffe og kage, sang og bøn. Her og til gudstjenesterne er der en gruppe frivillige, der sørger for transport frem og tilbage.

Skrevet af Betty From Jensen, pensioneret sognepræst
Kontakt: betty.jensen(at)email.dk