Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Flygtninge føler sig trygge i Karlslunde Strandkirke

Det er søndag formiddag, kirkeklokkerne ringer og som så mange andre søndage, er der i dag dåb i Karlslunde Strandkirke. Men denne søndag er alligevel ikke som de fleste. Denne dag er det nemlig tre flygtningebørn, som skal døbes – og for første gang i Karlslunde Strandkirke bliver gudstjenesten i dag tolket fra dansk til farsi.

Nariman og Gitte laver mad til fællesspisning for flygtninge og danskere

Da flygtninge strømmede til landet i 2015, valgte frivillige og medarbejdere fra Karlslunde Strandkirke at gøre hvad de kunne for at tage godt imod de mange mennesker, som kom til deres lokalområde. Medarbejdere fra kirken fik hurtigt en koordinerende rolle for aktiviteter i lokalområdet. 

Siden 2015 har Astrid Pedersen været en aktiv del af arbejdet for flygtninge i Karlslunde Strandkirke og andre steder i kommunen. Astrid er ansat som kirke- og kulturmedarbejder og er leder for kirkens diakonale arbejde. Hun fortæller, at hun ser det som en helt naturlig del af kirkens diakonale arbejde at række ud til de flygtninge, som kommer til deres område. Astrid pointerer, at kirken har en vigtig rolle at spille og at kirken kan noget andet, end eksempelvis kommunen kan. De flygtninge, som Astrid har været i kontakt med, har været trygge ved at være i kirken - uanset deres religion. 

Astrid Pedersen, leder af Karlslunde Strandkirkes diakonale arbejde

Hver søndag efter gudstjenesten arrangerer flygtningepræst, Gerhard Mikkelsen, hyggefodbold med det formål at nytilflyttede flygtninge kan møde folk i Karlslunde og omegn. Karlslunde Idrætsforening støtter initiativet ved at stille en fodboldbane til rådighed hver søndag. Om mandagen er der Talecafé i kirken, hvor både børn og voksne med flygtningebaggrund kommer og træner deres danske sprog. Astrid fortæller: ”Vi har oplevet, at en af de største gaver, vi kan give dem, er at lære dem dansk og hjælpe med lektier. Der er børn, som ikke får lektiehjælp, da deres forældre ikke kan hjælpe dem”. En gang om måneden er der fællesspisning, hvor danskere og flygtninge alle medbringer en ret til den fælles buffet.

Af konkrete initiativer, som er på tegnebrættet i Karlslunde Strandkirke, er blandt andet udvikling af et mere relevant og målrettet gudstjenestetilbud til de flygtninge og borgere af udenlandsk baggrund, som allerede nu er begyndt at tage del i Strandkirkens gudstjenesteliv. I søndags startede dette med den første tolkning af gudstjenesten fra dansk til farsi og dåb af de tre flygtningebørn.I sommeren 2017 blev det gennem et samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde muligt for Astrid at gå op i tid, så hun indtil udgangen af 2017 kan arbejde på at fremme koordinering og udviklingen af det kirkelige arbejde blandt flygtninge og indvandrere i Greve-Solrød Provsti. Arbejdet skal sikre et styrket samarbejde med relevante aktører, heriblandt kommunen, frivilligcenteret, frivillige foreninger og andre menigheder i provstiet. Dette initiativ bakker Greve-Solrød Provsti op om i sådan en grad, at de har valgt at bidrage med økonomi til en forlængelse af det igangværende flygtningearbejde i 2018. Om denne forlængelse fortæller Astrid:

”At der i provstiet er en ressourceperson på flygtningeområdet, som selv er ”hands-on”, gør det muligt, at andre kirker, som har mod på og lyst til at gøre noget for flygtninge, kan få gode idéer og sparring. Der er brug for en, som har en koordinerende rolle og et overblik over, hvilke tilbud der er i kommunen og hos de andre samarbejdspartnere”. 


Af Maria Sandborg-Olsen