Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Hvordan østeuropæere inddrages i folkekirken

Den store indvandring af østeuropæere mærkes rundt i landet – særligt i sogne med meget landbrug og fiskeri. Her bor der mange fra Polen og Rumænien og derfor er vi lige nu i gang med oversættelse af materiale til disse sprog.


Ribe Stift

I Ribe Stift er ca. 10% af befolkningen indvandrere og efterkommere, primært fra europæiske lande, og i nogle landsogne er antallet af østeuropæere, meget højere. Derfor har de i stiftet valgt taget initiativ til nogle tiltag, for at kirken skal række ud til de mennesker, som den er i blandt.

Folkekirkens Tværkulturelle Center arbejder med det tværkulturelle i hele Ribe Stift. De har hovedkontor i Kvaglund Kirke i Esbjerg, hvor arbejdet med indvandrere og efterkommere i hele stiftet bliver koordineret. Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen tager ud til sogne og provstier og deltager i samtalen om, hvordan de kan række ud lokalt til indvandrere og efterkommere i sognet. Specielt i landsognene har de set, hvordan befolkningssammensætningen har forandret sig, og som biskop Elof Westergaard siger:

Det er mennesker og familier, for hvem kirken ikke er fremmed, om end de ofte kommer fra en anden konfessionel baggrund

Ribe Stiftsnyt 30, 12. årgang

Varde sogn har ansat kirke- og kulturmedarbejderen, Sabina Bøg i starten af 2018, som har en del af sin ansættelse i Varde Provsti, hvor hun skal have fokus på det tværkulturelle arbejde i hele provstiet. Hendes opgave beskrives bedst som inspirator på lokale projekter ud fra lokale kirker, som gerne vil igangsætte tilbud for østeuropæerne. Dette kan f.eks. være ved at lave aftensmadsfællesskaber for de enlige østeuropæiske mænd, der arbejder på gårdene.

I Faster sogn har sognepræst Simon Møller Olesen set på befolkningssammensætningen i sognet og besluttet, i samarbejde med menighedsrådet, at lave tiltag i kirken, som er for en bredere befolkningssammensætning. Derfor blev der sidste år afholdt en engelsk julegudstjeneste, hvor læsningen både var på engelsk, rumænsk, polsk og ukrainsk. Efterfølgende var der kaffe og kage og julesangen: ”Glade jul, dejlige jul” blev sunget på flere sprog.

Se seneste udgivelse af Ribe Stiftsnyt, som sætter fokus på østeuropæerne i stiftet


Frederikshavn Provsti

I Frederikshavn provsti er der 4.600 indvandrere og efterkommere ud af 60.000 indbyggere. Det er noget, som ikke kun kirken har sat større fokus på, men også kommunen.

Vi har den oplevelse, at det er langt nemmere at få en veluddannet østeuropæer til at flytte til Danmark med kone og børn, end det er at få veluddannede danskere til kommunen. Derfor er det nødvendigt, at Frederikshavn Kommune og de lokale virksomheder har fokus mod det globale arbejdsmarked, når der skal hentes kompetente kræfter

Almina Nikontovic, Konsulent i kommunens bosætningsservice

Provstiets svar på de mange nye tilflyttere er at ansætte en præst, som skal have en 50% stilling som sognepræst i Abildgård sogn og 50% som funktionspræst, værende en international præst.

En international præst skal skabe kontakt til indvandrere og efterkommere i provstiet og invitere dem til at gøre brug af folkekirkens tilbud. De skal både inviteres til tilbud specifikt tilrettelagt dem, men også til allerede eksisterende arrangementer, som f.eks. babysalmesang og minikonfirmandundervisning. Der skal afholdes internationale gudstjenester og gives praktisk hjælp til dem, som kommer. Dette kan f.eks. være igennem danskundervisning og ved at give hjælp med kontakten til offentlige instanser og civilsamfundet.

Den internationale præst skal også inspirere og hjælpe sognene i provstiet til, hvordan de nye danskere kan få større glæde ved at tage initiativ til arrangementer på tværs mellem sognemenighed og en kommende international menighed. Dette kan være ved deltagelse i hinandens gudstjenester, fællesspisning, udflugter og kulturel udveksling. 

Oversættelse

De to største befolkningsgrupper blandt østeuropæerne i Danmark er polakker, som af indvandrere og efterkommere udgør 47.435, og rumænere, som for indvandrere og efterkommere udgør 30.770.
Derfor er vi nu i gang med en oversættelse af folkekirkens højmesse- og dåbsliturgi til polsk og rumænsk til brug i folkekirkerne rundt i landet. Endvidere er vi begyndt en oversættelse af folderen ”Træd indenfor! Folkekirken er åben” til polsk og rumænsk. En folder som i forvejen er oversat til engelsk, farsi, arabisk og tigrinsk.

Har du interesse i at modtage nogen af disse foldere, skriv da en mail til interchurch@interchurch.dk.

Artiklen er skrevet af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde