Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

 ”Folkekirke for Nydanskere” - Kursusrække for migrantpræster m.fl.


I folkekirkens stifter, provstier og sogne er der efterhånden mange præster, andre lønnede medarbejdere og frivillige, der er engageret i folkekirkens møde med nydanskere. Mødet med mennesker med en helt anden sproglig, kulturel, religiøs og kirkelig baggrund er en spændende, men også en meget krævende udfordring. Da det er de færreste som allerede har en erfaringsmæssig eller uddannelsesmæssig baggrund for dette møde, har vi i Folkekirkens Migrantsamarbejde indset, at der er behov for at arrangere kurser, der kan udruste medarbejdere til at indgå i dette arbejde. 

I samarbejde med og i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er der derfor blevet planlagt en kursusrække under overskriften ”Folkekirke for nydanskere”. Kursusrækken er planlagt af sogne- og migrantpræst Birgitte Møldrup, generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas A. Jørgensen og Mogens S. Mogensen, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, og de vil sammen fungere som kursusledere på kurserne.

Der er planlagt et kursus hvert halve år i 2019 og 2020. De første tre kurser, der alle foregår på Teologiske Pædagogisk Center i Løgumkloster, er af tre dages varighed, med ankomst mandag over middag og afrejse onsdag sidst på eftermiddagen. Det første kursus, der finder sted den 11. – 13. marts 2019 har overskriften ”Nye voksne kristne – oplæring og fællesskab før dåb …. og efter?” Det andet kursus, den 16. – 18 september 2019, handler om ”Mange kulturer – mange kristendomme”, og det tredje kursus, den 16. – 18. marts 2020 sætter fokus på, kirke og kirkemodeller: ”Kirkesyn til eftersyn – afspejler folkekirken folket?”. Det første kursus er allerede planlagt, og udover kursuslederne vil de medvirkende her være Hans Raun Iversen, Sara Afshari, Kasper Bro Larsen og Dina al-Erhayem. Det fjerde og sidste kursus former sig som en ekskursion til England og vil finde sted den 17. – 21. september 2020.

Kurset er åbent ikke kun for præster, der har en særlig opgave i deres stifts- eller provstis migrantarbejde, men også for andre lønnede og frivillige medarbejdere i kirkens migrantarbejde, lige som der også vil være mulighed for at præster og andre fra frikirker vil kunne deltage. De fire kurser udgør et fortløbende forløb, men der vil dog også være mulighed for, at man kan tilmelde sig et eller flere af kurserne uden at forpligte sig til at deltage i dem alle. Dog vil det blive sådan, at der vil blive givet fortrinsret til dem, der ønsker at deltage i alle fire kursus.

 

Programmer, tilmeldingsskema – og vilkår for deltagelse – vil blive offentliggjort på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i løbet af september måned.