Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Kursusrække om folkekirken for nydanskere 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udbyder fra marts en ny kursusrække, som er åben for både folkekirkepræster, kirkeligt ansatte, frikirkepræster og frivillige. Læs mere og tilmeld dig her. OBS! Tilmeldingsfrist 11. december.

 

I dag er ca. 13% af Danmarks befolkning indvandrere eller efterkommere, og det må forventes, at andelen vil stige de kommende år. En stor del af dem har en kristen baggrund eller interesse for kristendommen. Skal folkekirken også fremover være kirke for hele folket, må vi overveje, hvordan vi skal løse denne nye opgave og gøre folkekirken til et oplagt valg for nydanskere, som kommer med forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde.

Derfor udbydes nu en kursusrække under overskriften ”Folkekirken for nydanskere”, som består af fire moduler:

  • Modul 1: Nye voksne kristne – oplæring og fællesskab før dåb … og efter? (11.-13. marts 2019).
  • Modul 2: Mange kulturer – mange kristendomme (16.-18. september 2019)
  • Modul 3: Kirkesyn til eftersyn – afspejler folkekirken folket? (16.-18. marts 2020)
  • Modul 4: Ekskursion til England (17.-21. september 2020)

Første modul sætter fokus på, hvordan man i menigheden kan følge op og fortsat møde de nye konvertitters behov efter dåben har fundet sted. Blandt underviserne er blandt andet den iranske teologi og sociolog, Sara Afshari, interreligiøs konsulent Mogens Mogensen, lektor Kasper Bro Larsen, og migrantpræst Birgitte Møldrup. Tidligere TV-vært Dina al-Erhayem vil desuden fortælle om, hvordan hun mødte troen.

De fire kurser udgør et samlet forløb, men der vil også være mulighed for, at man kan tilmelde sig et eller flere af kurserne, uden at forpligte sig til at deltage i dem alle. Dog vil det blive sådan, at der vil blive givet fortrinsret til dem, der ønsker at deltage i alle fire kurser.

Kurset henvender sig til præster, kirkeligt ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde blandt nydanskere. Også præster og andre fra frikirker vil kunne deltage.

Præster i folkekirken kan få kurset betalt ved at søge efter normal procedure. For andre kirkeligt ansatte, frivillige og frikirkepræster er der egenbetaling på 1205 kr. pr. døgn. Der opfordres til at søge om støtte til betaling af kurset i sin organisation eller sit lokale menighedsråd eller provsti.

Kurset vil foregå på Løgumkloster Refugium i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters lokaler.

OBS! Tilmeldingsfrist er d. 11. december 2018. 

Send din ansøgning til kurset via linket.

Læs mere om kurset på hjemmesiden.