Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Nye regler for danskundervisning til indvandrere skaber et udvidet behov

De nye regler for brugerbetaling af danskundervisning skaber et nyt behov og større efterspørgsel efter kirkens tilbud om danskundervisning.


Det nye i danskuddannelsen for udlændinge

Tidligere har alle med udenlandsk baggrund haft gratis adgang til danskuddannelsen, men pr. 1. januar 2018 blev der indført nye regler for de selvforsørgende kursister, dvs. alle der er kommet til landet for at studere, arbejde, medfølgende ægtefæller, au pairs, familiesammenførte efter EU-reglerne.
De nye regler går på en klippekortsordning, som giver ret til danskundervisning 5 år frem fra man ankommer, hvor man får tildelt det antal klip, som der menes, man har brug for med maksimalt 6 klip svarende til 6 moduler på sprogskolen. Tilbuddet frafalder efter 5 år i landet. Derudover skal der betales et depositum for at starte på skolen.

Endvidere blev der 1. juli 2018 indført regler om deltagerbetaling gældende for den samme gruppe kaldet selvforsørgende kursister. Det gør, at alle deltagere skal betale 2000 kr. pr. modul på danskuddannelsen.

Læs mere om de nye regler her.

Internationalt Kristent Center

Peter Bjerg Mikkelsen er leder af Internationalt Kristent Center (IKC) IKC er et center, som tilbyder gratis dansk- og engelskundervisning. Derudover laver de forskellige sociale arrangementer, og til dem, der ønsker det, er der tilbud om at komme i en bibelstudiegruppe. Et tilbud som er åbent for alle uanset religiøs baggrund.

Efter de nye regler, har Peter mærket en tilstrømning af folk, der ønsker at modtage gratis danskundervisning. Siden august har de haft 80 elever, hvor der sidste år var 50 i samme periode. De nye elever er specielt østeuropæere, som er kommet til Danmark for at få en uddannelse. Deres forventning var at tage tilbage til hjemlandet efter de var færdige, men eftersom jobmulighederne i Danmark er gode for dem, vælger de at blive. Nu hvor de så er ved at være etableret, er tilbuddet om danskundervisning faldet fra, og de opsøger derfor den gratis hjælp de kan få i IKC.

Peter mærker, at flere kommer til dem, som ellers ville have opgivet at lære dansk, da de ikke har mulighed for at betale for sprogskolen. Men i Aarhus har de en god aftale via FVU (Forberedende Voksenundervisning), som tilbyder gratis danskundervisning til alle. Det eneste det kræver er, at de kan lidt dansk i forvejen. Derfor har FVU været i samtale med IKC, så IKC kan give den grundlæggende danskundervisning og så efterfølgende sende eleverne videre til FVU. Det er en luksus der er i Aarhus, og altså ikke alle steder, at samme system er tilstede, hvor kirkens tilbud om sprogundervisning er den eneste, de har mulighed for at deltage i.


Læs mere om, hvordan du kan starte en sprogcafé på hjemmesiden Venskabskontakt.dk

Artikel skrevet af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde