Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Møde for etablering provstisamarbejde om integration af migranter i folkekirken finder sted i juni

Den danske tradition har været, at folk og kirke hører sammen. Hvis det fortsat skal være tilfældet, må folkekirken gøre en særlig indsats for også at være kirke for nydanskere. Dette ønsker folkekirken at gøre en indsats for, og derfor inviterer Folkekirkens Migrantsamarbejde landets provstier til at indgå i et samarbejde omkring integration af migranter i folkekirken med særligt fokus på de arabisk- og farsi-talende.

Befolkningssammensætningen i Danmark er under konstant forandring – d. 1. januar 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere 13 % af Danmarks befolkning. Der har de senere år været et øget fokus på det faldende antal medlemmer af folkekirken. Den 1. januar 2018 var 75,3 % af befolkningen medlem, og det er et tal, som falder stille og roligt. En del af årsagen til dette er udmeldelser og faldende dåbsprocent blandt danskere, men faktisk er en lige så væsentlig årsag immigration.

Den 1. januar 2018 var kun ca. 8 % af indvandrere og efterkommere medlem af folkekirken. Altså står den største procentdel udenfor folkekirken, også selvom de har en kristen baggrund. En stor del af indvandrerne er kristne, og nogle af dem ønsker at blive en del af folkekirken. Også blandt de ikke-kristne har der især hos iranere, afghanere og arabere været en stigende interesse for folkekirken. De senere år er flere hundrede konverteret og blevet døbt efter at have modtaget dåbsundervisning.

Hvis disse mennesker fortsat skal have kontakt til folkekirken, må der gøres en særlig indsats. Mange bliver sendt andre steder hen i landet, for eksempel i forbindelse med boligplacering ved opholdstilladelse, og i den forbindelse er der risiko for at miste kontakten til kirken. Der er behov for netværk, materialer og kirkelige arrangementer, som imødekommer de særlige sproglige og kulturelle behov og samtidig understøtter kontakten til den lokale danske menighed.

Det meste af arbejdet kommer til fortsat at foregå lokalt i sogne og provstier, men der er samtidig behov for en fælles koordinerende, igangsættende og inspirerende funktion til at støtte op om det lokale arbejde. Derfor har Folkekirkens Migrantsamarbejde taget initiativ til udvikling af dette provstisamarbejde, som med lokal forankring i provstierne, vil kunne varetage denne funktion.

Målet er at kunne ansætte to personer, som selv taler hhv. arabisk eller farsi, og som har kompetencerne til at kunne understøtte det lokale arbejde blandt farsi- og arabisktalende.

Provstierne kontaktes i øjeblikket med opfordring til at overveje, om de ønsker at indgå i samarbejdsaftalen og at bidrage økonomisk til projektet i de kommende 3 år. Desuden inviteres til det stiftende møde, som finder sted tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 11-14 i Sct. Michaelis kirke i Fredericia. Her vil der være mere info om projektet, og vedtægter og budget drøftes og vedtages.

Ved spørgsmål eller ønske om flere oplysninger kan rettes henvendelse til medarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde,
Mogens Kjær, mk@interchurh.dk eller 51 84 80 05