Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

VUC fik besøg af mand i kjole

Tosprogede studerende på VUC i Nordjylland oplevede et sjældent syn, da en mand i kjole mødte op i klasselokalet. 


Selvom mænd i kjoler givetvis er et mere almindeligt syn på de sydlige breddegrader, så var det alligevel noget af en øjenåbner for de fremmødte flygtningestuderende, at der også findes danskere, for hvem troen spiller en personlig og synlig rolle. Sognepræst og rådsmedlem i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Christian Roar Pedersen, aflagde det lokale VUC et besøg og fandt en engageret og lyttende skare:

De havde brug for at møde et menneske, hvor troen betyder noget. Det kan de forstå. Den danske religionsforskrækkelse er sværere at forstå.

Christian Roar Pedersen

Sognepræsten gav efter en kort introduktion til kristendommen og folkekirken mulighed for spørgsmål fra gruppen. Der var rigtig mange som benyttede chancen for at stille præsten spørgsmål, og der blev spurgt ind til forskellige emner som treenigheden, det personlige aspekt i troen og den form for frihedsforståelse, der hersker i det danske samfund.

Besøget på VUC kom i stand, da Christian Roar Pedersen en dag tilfældigt mødte en underviser fra centret, som straks så en idé i at lade sine elever møde en præst, der kunne svare på nogle af de spørgsmål, som kan presse sig mest på hos nydanskere. 


Arrangementet sluttede med et lille bespisningsunder, da de studerende anrettede et overdådigt bord med specialiteter fra deres hjemland og skabte et sammenskudsgilde af en anden verden. Giverglæden og måltidsfællesskabet understregede det vigtige i at dele med hinanden, når man mødes på tværs af kultur og religion. Sognepræsten gik meget opløftet derfra og med en frisk aftale om at se gruppen igen:

Dialog nytter noget. Vi mødes og bliver klogere på hinanden. Næste skridt er, at de skal besøge kirken i Hals, hvor jeg er præst. Jeg glæder mig allerede. 

Christian Roar Pedersen