Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

To dage om den gode integration

16-17. marts afholdt Tværkulturelt Center i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde en Multietnisk inspirationskonference for alle interesserede fra hele landet. Både præster, asylansøgere og andre interesserede var mødt op for at lære mere om, hvordan de kan gøre noget for at skabe god integration i deres lokalområde.

Richard Sudworth og Sara Afshari
Foto: Tværkulturelt Center

“God is good, all the time. All the time, God is good” var hilsenen Richard Sudworth, anglikansk præst i Birmingham, begyndte åbningsgudstjenesten med. Senere fik han ordet i et oplæg om ”At se Kristus i den anden”. Som præst i et område med 90% muslimer var Richard klar over, hvad han talte om, når han opfordrede til at gå i dialog med muslimer om vores ligheder. ”Nej, der tales ikke om muslimer i Bibelen, men lignelsen om den barmhjertige samaritaner, er nok det tætteste vi kommer på”. Samaritanerne var en gruppe udenfor de jødiske områder, som havde nogle af de samme profeter, men ikke samme trosoverbevisning. Alligevel trækker Jesus denne gruppe frem, som mennesker med et godt hjerte og et godt sind. Som Richard kunne tilføje: ”Jeg har mødt muslimer, som ligner Jesus mere end kristne gør”. Han afsluttede med en opfordring til, at vi skal være mere åbne overfor muslimerne og andre, som ikke er en del af vores kirke.

Konferencens anden hovedtaler var Sara Afshari, som har skrevet en ph.d. ved Edinburgh Universitet om kristendommens vækst i Iran, og nu arbejder med mødet mellem farsitalende og danskere i de danske menigheder. Hun valgte at dele tilhørerne op i to grupper: ”danskerne” og ”dem med anden etnisk baggrund” for at de i grupper kunne tale om, hvad der skal til for den gode integration gennem kirken. Danskerne kom med deres bud, men disse blev udfordret af de farsitalende som kunne fortælle, hvad de helt konkret havde brug for. Med dette kunne Sara opfordre til, at kirken skal indtænke det hele menneske i integrationsprocessen og tage initiativer, som rækker ud over søndagens gudstjeneste.

Konferencen fortsatte med flere spændende oplæg og fortællinger fra asylansøgere om deres oplevelse med integration og troen i et nyt land.


Af: Sara Friis, Projektmedarbejder Folkekirkens Migrantsamarbejde,
sf(at)interchurch.dk 

Foto: Tværkulturelt Center