Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Fakta om østeuropæere

Denne artikel har til formål at oplyse om europæere i Danmark, deres religiøse tilhørsforhold og antallet af europæiske folkekirkemedlemskaber.


Hvem er indvandrerne og efterkommerne i Danmark?

I Danmark udgør indvandrere og efterkommere 12,9% af den samlede befolkning. Af disse kommer 42% fra vestlige lande og 58% fra ikke-vestlige lande. Af vestlige lande hører blandt andre alle lande i EU*. I 2004 kom 10 nye lande med i EU, hvor bl.a. flere af de østeuropæiske lande kom med. Af nye lande i 2004 er bl.a. de baltiske lande, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien og Polen. Det er derfor også i denne periode efter 2004, at der ses en stigning i antallet af østeuropæisk indvandring til Danmark.

I Danmark er der en gammel gruppe af indvandrere og efterkommere fra Polen, som var landarbejdere i perioden 1893-1929, men fra 2004 begyndte en ny bølge af indvandrere fra Polen. Fra 2008-2018 blev antallet af indvandrere med polsk oprindelse i Danmark fordoblet. I dag er indvandrere og efterkommere fra Polen den største migrantgruppe.


Af de fire største grupper fra Østeuropa er:


  • Polen med 47.435 indvandrere og efterkommere
  • Rumænien med 30.770 indvandrere og efterkommere
  • Litauen med 14.641 indvandrere og efterkommere
  • Ukraine med 12.604 indvandrere og efterkommere

Rumænien blev en del af EU i 2007, og der ses derfor en stor stigning i indvandrere fra Rumænien i årene derefter. I 2017 var rumænere den befolkningsgruppe, hvor flest indvandrede til Danmark med 5483 personer.

Danmarks Statistik har undersøgt indvandreres opholdsgrundlag i 2016, og tallene viser tydeligt, at størstedelen af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er kommet for at arbejde eller studere, ikke for asyl eller familiesammenføring. Mange østeuropæer er kommet for at få arbejde, særligt inden for bygge og anlæg, landbrug og fiskeri, handel, restauranter, rejsebureauer og rengøring. Særligt mændenes beskæftigelsesprocent ligger meget tæt på mænd med dansk oprindelse, hvor kvinderne ikke helt følger de danske kvinder. Dog sammenlignet med indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande ses, at kvinderne fra de østeuropæiske lande i langt højere grad er i beskæftigelse.

Det vides også at få benytter sig af offentlig forsørgelse, og de der gør, ofte er studerende på SU. Derudover ses en lav kriminalitet, hvor den oftest begåede kriminalitet blandt østeuropæere er overtrædelse af færdselsloven.

Østeuropæerne er opsatte på at skabe sig et liv i Danmark. Der er arbejde til dem, og de vil meget gerne slå sig ned og købe hus

Flere østeuropæere bliver boende i Danmark, artikel fra Kristeligt Dagblad 02.10.18

Disse tal viser dermed, at de østeuropæere, som er kommet til landet, er kommet for at blive og for at bidrage til det danske samfund. Derfor er det en naturlig ting at se på, hvilken rolle kirken skal spille ind i det.


Foto: Tværkulturelt Center fra Migrantpræstekonferencen 2018

Kirkeforhold blandt kristne indvandrere og efterkommere

I Danmark registreres religiøst tilhørsforhold ikke. Derfor er beregninger på religion lavet ud fra en formodning om, at det religiøse tilhørsforhold i Danmark er det samme, som da indvandrerne emigrerede fra deres hjemland. Ud fra det, estimeres det, at kristne indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2018 udgjorde 39,9% af det samlede antal indvandrere og efterkommere i Danmark.

Pr. 1. januar 2018 er der i Danmark 335.074 europæere. Af disse estimeres det, at 69,3% af befolkningen i hjemlandet er kristne. Hvis samme beregning overføres til europæerne i Danmark, betyder det, at der er 232.206 kristne europæere i Danmark. Af disse er 46.801 medlem af folkekirken, og ikke-medlemmer udgør derfor 185.289 personer. Det svarer til at 20% af det estimerede antal kristne europæere i Danmark er medlem af folkekirken.

Pr. 1. januar 2018 havde ca. ¾ af det estimerede antal kristne indvandrere og efterkommere (232.206 af 307.095 personer) oprindelse i Europa. Hver femte kristne indvandrer og efterkommer er medlem af folkekirken ud af godt 300.000 kristne indvandrere og efterkommere i Danmark. Det betyder, at europæere procentvis ikke ligger højere end kristne fra andre verdensdeles medlemskab i folkekirken.

Blandt kristne indvandrere og efterkommere fra Danmarks nærmeste nabolande er over halvdelen medlem af folkekirken. Det gælder Finland, Island, Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Det kan skyldes, at mange af dem kommer fra et luthersk kirkesamfund og at det ifølge gældende regler er lettere for personer fra disse lande at blive registreret som medlem af folkekirken i forbindelse med indrejsen til Danmark.

Derimod er medlemsprocenten meget lav for indvandrere og efterkommere med polsk oprindelse og de fleste andre lande, hvor den overvejende del af befolkningen er katolikker. Tilsvarende gælder for indvandrere og efterkommere med rumænsk oprindelse og andre lande, hvor den overvejende del af befolkningen er ortodokse.

I en optælling af antallet af migrantmenigheder i 2017 er der 265 migrantmenigheder i hele landet, hvoraf 65 af menighederne er af europæisk oprindelse.

 

*Vestlige lande dækker over: Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Tal og statistikker er hentet fra Danmarks Statistik: Indvandrere og efterkommere 2018 og andre tabeller og statistikker for indvandring i Danmark. Tal om kristne europæere i Danmark er udregnet med hjælp fra Bent Dahl, Sameksistens.dk.

Artikel skrevet af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde