Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Nyopstartet børneklub i Vollsmose

En børneklub er netop startet i Vollsmose - et byområde med 80% mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

Sommerhyggedagen i børneklubben, Foto: Jakob Olesen

Børneklubben er startet op efter sommerferien med ugentlige eftermiddagssamlinger for børn i 0-5. klasse. Jakob Olesen er initiativtager bag projektet. Han har tidligere arbejdet som sognepræst, men har nu fået en treårig projektstilling, hvor han bl.a. skal fokusere på udadrækkende kristendomsundervisning for børn.

Jakob fortæller, at det har været lidt en langsom opstart i den nye børneklub, men det er okay, for indbyggerne i Vollsmose skal lige vide, at de er der og finde ud af, hvad det drejer sig om. Hver gang har der været 3-6 børn og næsten hver gang, har der været nye børn. Børn fra Grønland, Indien og Mellemøsten og så en enkelt etnisk dansk dreng.

De seks frivillige, som skiftes til at være ansvarlige for eftermiddagene, de synes alle, at det går godt. De begynder børneklubben med at drikke saftevand sammen og tale om, hvordan dagen har været. Derefter lytter de til en bibelhistorie. Afslutningsvis står de i en rundkreds og beder for det børnene har på hjerte og slutter med at bede fadervor sammen.

Kulturforskellene kan måske godt mærkes fortæller Jakob, men de fleste børn er født i Danmark, og måske er det ikke kun de kulturelle forskelle der skaber uro, for:

danske børn har også svært ved at sidde stille på en stol

Citat Jakob Olesen

Når børnene hører en af de ”top 20 bibelhistorier” er det ikke nødvendigvis historier, de har hørt før, for børnene kommer fra hjem med en anden religiøs baggrund og har et lavt kendskab til kristendommen. Men selvom der også er muslimske forældre, der afleverer børnene, virker det til, at de har respekt for en anvendt tro, og de glæder sig over, at der er opstået et initiativ for deres børn.

Det virker faktisk til, at det er vigtigt for mødrene, at deres børn kender til den kontekst, de vokser op i

Citat Jakob Olesen

Børneklubben er startet som et samarbejde mellem Danske Folkekirkelige Søndagsskoler og sogne- og udviklingspræst Poul Götke fra Vollsmose Kirke. De var alle forberedte på, at det kunne blive en rolig start, men de tror på, at der nok skal komme flere børn i børneklubben, og de ser vigtigheden af at være tilstede lige der midt i Vollsmose.


Skrevet af Sara Friis Børty, Projektmedarbejder i Folkekirkens Migrantsamarbejde