Nyheder
Nyheder

Årsmøde for mellemkirkelige stiftsudvalg

Kirken i det offentlige rum er emnet for det mellemkirkelige årsmøde, som finder sted fredag 25. januar til lørdag 26. januar på Trinity Konferencecenter i Fredericia

Fra årsmødet for mellemkirkelige stiftsudvalg i 2017, hvor det blev drøftet, hvordan folkekirken kan byde flygtninge og indvandrere indenfor i fællesskabet. Foto: Michael Rønne Rasmussen.

 

Møde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR), stiftsråd og -udvalg

Trinity Konferencecenter, Fredericia

25. – 26. januar 2019

Tema: Kirken i det offentlige rum

* * * * * * * * * *

Praktiske oplysninger:

Tilmelding sker via mail til stiftsudvalg@interchurch.dk eller pr. telefon 33114488 med angivelse af deltagers navn, e-mail samt angivelse af, hvortil faktura for deltagerbetaling skal sendes. Desuden bedes oplyst om der er særlige hensyn vi skal være opmærksomme på, fx fødevareallergi og lign. Der er foreløbigt ingen begrænsning på antal deltagere pr. stift.

Tilmeldingsfrist: onsdag 19. december  2018

Deltagergebyr inkl. overnatning og morgenmad: Ca. 1.900 kr.

Deltagergebyr excl. overnatning og morgenmad: Ca. 1.200 kr.

Betaling: Efter mødet udsendes opkrævning

Mødeadresse: Trinity Hotel, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Der er mulighed for parkering ved hotellet. Husk at hente P-billet i receptionen.

Der kører busser fra Fredericia st og Middelfart st til Trinity.

*********************

Program

 

Fredag 25. januar

 

17:30 - 19:00                   

Middag

19:00 - 19:15                   

Velkomst ved formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Mogens Mogensen

                                                               

19:15 - 21:00                   

Kirke og offentlighed – hvordan deltager kirken i den offentlige samtale?

Ved Generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen

 

Nye vinkler på kirkens deltagelse i offentligheden

Paneloplæg fra tre stiftsrepræsentanter 

 

21:00 - 21:15                   Kaffepause

21:15 - 21:45                   Lynintroduktion til globale kirkelige udviklinger

 

21:45 - 22:00                   Aftensang – ved Metodistkirken

22:00 -                               Socialt samvær

 

 

Lørdag 26. januar

 

08:45 - 09:00                  

 Morgenandagt

09:00 - 10:30                   

Missionens nye ansigter – lokalt og globalt

Globalisering, migration og medier stiller os overfor nye vilkår for, hvordan vi i den lokale menighed engagerer os i mission, globalt såvel som lokalt. Hvordan ser fremtidens missionsarbejde i sognet ud helt konkret, og hvilke barrierer skal overvindes for at dette kan realiseres? 

 

10:45 – 11:00                  

Kaffepause

11:00 – 12:15                  

Erfaringsudveksling om mellemkirkeligt arbejde Stifterne har ordet: gruppedrøftelser af planer og nye tiltag i stiftsudvalgene.

Orientering fra MKR-sekretariatet

 

12:15 – 12:30                  Afslutning

12:30 –                              Frokost