Nyheder
Nyheder

Aftale mellem Folkekirken og Metodistkirken bliver fejret i Vejle

Økumenisk samarbejde bærer frugt. Det kan metodisterne i Vejle bevidne

Der er et velfungerende samarbejde mellem kirkerne i Vejle. Her ses fra venstre Majbrit Pedersen, præst ved Sct. Nicolai Kirke, Jan Ophoff, katolsk præst i Sct. Norbert Kirke, samt Anne Thompson, præst i Vejle Metodistkirke, i forbindelse med den økumeniske kirkevandring i april i år. Foto: Metodistkirken i Vejle. 


”Én tro, én dåb, én nåde.”

Det er overskriften for den aftale, som Folkekirken og Metodistkirken i Danmark i år underskrev, hvormed de officielt anerkender hinanden som kirker. Aftalen blev fejret med fællesgudstjenester i Strandby Metodistkirke og i Københavns Domkirke i marts måned. Læs mere om aftalen her. 

Under samme overskrift bliver aftalen fejret i morgen i Vejle. Aftalen lægger op til, at man udvikler det lokale samarbejde og den gensidige dialog. Derfor holdes der i aften en økumenisk gudstjeneste i Vejle Metodistkirke ved metodistpræst Duncan Thompson og biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen.

Duncan Thompson glæder sig over den fælles aftale og mener, at det styrker kirkerne i Vejle.

Selvom der stadig eksisterer teologiske forskelle imellem Metodistkirken og Folkekirken, for eksempel hvad angår dåbssyn og embedssyn, så er de forskelle ifølge Thompson mindre vigtige og udgør ikke et problem som sådan.

Men sådan har det ikke altid været. Forholdet mellem Metodistkirken og Folkekirken var helt anderledes, dengang metodismen vandt indpas i Danmark i midten af 1800-tallet.

Det forklarer tidligere sognepræst i Vejle, Birgitte Arffmann, som holder foredrag efter fællesgudstjenesten om de økumeniske relationer i Vejle i et historisk lys. Birgitte Arffmann har netop udgivet bogen ”Kirkerne i Vadestedet”, om Vejles kirkehistorie gennem de seneste 800 år.

De første metodistiske menigheder, der var inspireret af vækkelsesbevægelserne, mødte stor modstand fra Folkekirken. Metodistkirken indviede en kirkesal i Vejle i 1861, men mødte i den første tid en del forhindringer. Som der står i en indberetning fra Menighedsforstanderen i Vejle i April 1868:

”Mange staa paa vor Side og ere ogsaa i Begreb med at slutte sig til os, men Statskirken anvender alle sine Kræfter til at forhindre det, og har navnlig den indre Mission, som netop er i Besiddelse af gode Kræfter, udøvet stor Indflydelse til Forhindring ved at sende Mænd paa de Egne, hvor der er sket Opvækkelse ved vor Virksomhed.”

Endvidere står der i en indberetning i 1874:

„En Del af Folkekirkens Gejstlige vare samlede her i Vejle for en Tid siden for ifølge deres eget Avertissement at lægge hæmmende Raad op imod Metodisterne.”

(Kilde: Metodisthistorisk Selskab, www.metodisthistoriskselskab.blogspot.com)

Meget har dog ændret sig siden da. Gennem årene har der udviklet sig et godt økumenisk klima i byen. Metodistkirken, Folkekirken og de øvrige kirker i Vejle mødes jævnligt i regi af Evangelisk Alliance og planlægger mange fælles aktiviteter. Her kan nævnes den årlige bedeuge i januar og fælles kirkekaffe på gågaden, som fandt sted sidste år i forbindelse med reformationsjubilæet og finder sted igen i år i september.

Historien om Metodistkirkens arbejde i Vejle viser, hvorfor det økumeniske arbejde er vigtigt: Det får med tiden kirkerne til at samarbejde og stå sammen som kirker i stedet for at lægge forhindringer i vejen for hinandens arbejde.

Det bekræfter Duncan Thompson, som er nuværende metodistpræst i Vejle:

”Det at Metodistkirken og Folkekirken får et godt samarbejde op at stå betyder rigtig meget,” siger han.

 ”At kirkerne kan stå sammen og vidne om kirkens enhed, er vigtigt for kirkens mission," konkluderer Duncan Thompson.