Nyheder
Nyheder

Danmark spiller en vigtig rolle i den globale indsats for tros- og religionsfrihed

Danmark har bidraget meget aktivt i forbindelse med den internationale ministerkonference i Washington om beskyttelse af religiøse minoriteter

Retten til at tro eller ikke tro er en helt grundlæggende frihed. Når religionsfriheden bliver knægtet, ved vi, at andre frihedsrettigheder -  ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og sågar demokratiske institutioner som sådan - bringes i fare, sagde den amerikanske vicepræsident i en tale på ministerkonferencen om religionsfrihed i Washington 26. juli. Foto: Det amerikanske udenrigsministerium/State Department. 

Af Christian Arffmann


Tros- og religionsfrihed er kommet på verdens dagsorden. For første gang er der blevet afholdt en international ministerkonference, hvor man drøftede det akutte behov for beskyttelse af religiøse minoriteter.

Der var repræsentanter fra ca. 80 forskellige lande, heriblandt flere udenrigsministre og andre ministre. Der var deltagere fra Europa, Asien, Afrika og fra lande som Bahrain og Kasakhstan samt Irak, Uzbekistan og Egypten, som har en hhv. 8., 16. og 17. plads på Åbne Døres liste over de lande hvor der foregår allermest forfølgelse af kristne. 

Det var den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo, der var vært for konferencen, som fandt sted i Washington, USA 24-26 juli 2018. USA præsenterede en erklæring kaldet Potomac Declaration, en erklæring, der utvetydigt hylder religionsfriheden og retten til at tænke, tro og tale frit hvilket gælder alle religiøse minoriteter samt livssynssamfund. (Læs Potomac erklæringen her. )

Vicepræsident Mike Pence deltog også og annoncerede, at den amerikanske regering vil lancere forskellige tiltag for at beskytte religionsfriheden. Blandt andet vil USA igangsætte et  Genocide Recovery and Persecution Response Program (et program for ofre for folkemord og forfølgelse) samt International Religious Freedom Fund (en international fond for religionsfrihed). Læs vicepræsident Pences tale her.)

Det danske bidrag

Danmark har fra begyndelsen spillet en meget aktiv rolle i forhold til at få emnet højt op på den internationale dagsorden. Det danske udenrigsministerium har aktivt været med til at planlægge ministerkonferencen, og Danmark stod også i spidsen for en workshop på konferencen om religiøse narrativer og stop for vold mod kvinder. I det hele taget var kvinders rettigheder – og verdensmål nr. 5 – på dansk foranledning et centralt emne på konferencen, da knægtelse af tros- og religionsfriheden ofte går ud over kvinder.

Ulla Tørnæs holdt en tale på konferencen om vigtigheden af en global indsats for tros- og religionsfrihed i sammenhæng med en styrkelse af kvinders rettigheder – ikke mindst i lande med stærke patriarkalske strukturer. I sin skriftlige erklæring pointerer Tørnæs, at store positive forandringer kan begynde med små skridt og giver som eksempel, at 3 kvinder som de første blev ordineret som præster i 1948, hvorimod præsteskabet i folkekirken i dag består af flere kvinder end mænd.

Erklæringer om tros- og religionsfrihed

Danmark skrev -sammen med mange andre lande- under på 3 erklæringer om tros- og religionsfrihed.

Den ene erklæring, Statement on Counter-terrorism as a False Pretext for Religious Freedom Repression, handler om, at religiøse minoriteter skal beskyttes mod falsk anklage om terrorisme. I nogle lande bliver religiøse minoriteter forfulgt under falsk påskud af at være en trussel mod staten, men det tager denne erklæring afstand fra. Læs erklæringen her. 

Den anden erklæring, Statement on Religious Freedom Repression by Non-State Actors, including Terrorist Groups, handler om at beskytte religiøse minoriteter mod terrorisme og den systematiske undertrykkelse som de underlægges af voldelige grupperinger og terroristgrupper. Dette var et andet emne, som Danmark også havde udtrykt ønske om at sætte på dagsordenen på konferencen. Læs erklæringen her. 

Den tredje erklæring, Statement on Blasphemy/Apostasy Laws, handler om, at alle har ret til selv at vælge eller fravælge deres religion samt at love imod blasfemi ikke retfærdiggør forfølgelse af religiøse minoriteter. Læs erklæringen her.

Flere ofre for forfølgelse stod frem og aflagde personlige vidnesbyrd, blandt andet irakiske Nadia, hvis familie blev henrettet af Islamisk Stat. Det tydeliggjorde det aktuelle behov for en fælles international indsats for beskyttelse af religiøse minoriteter

Et styrket samarbejde

Den danske ambassadør for tros- og religionsfrihed Franz-Michael Skjold Mellbin udtaler til Folkekirkens mellemkirkelige Råd, at han er glad for, at så mange lande har prioriteret dette indsatsområde, og at konferencen har givet rum for åbenhjertige og svære drøftelser om behovet for at styrke de religiøse mindretals rettigheder. Han oplyser, at det blev aftalt, at ministerkonferencen vil blive finde sted igen næste år i USA, samt at der i den kommende tid vil blive holdt regionale højniveau-konferencer om tros- og religionsfrihed og beskyttelse af religiøse minoriteter.