Nyheder
Nyheder

Folkekirken sætter fokus på migranter

Folkekirkens Asylsamarbejde bliver til Folkekirkens Migrantsamarbejde - et arbejde der favner alle de indvandrere og efterkommere, der udgør 13 % af Danmarks befolkning

Folkekirken vil fremover gøre en aktiv indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til nye befolkningsgrupper i Danmark. Foto: Tværkulturelt Center. 


I de sidste tre år har Folkekirkens Asylsamarbejde eksisteret som en platform for arbejdet med at koordinere og udvikle folkekirkens arbejde blandt asylansøgere. Der har været fokus på en lang række temaer, for eksempel kirkens praksis i mødet med asylansøgere, der ønsker at konvertere til kristendommen, samt inspiration og udvikling af sociale tiltag for asylansøgere og flygtninge.

Med etableringen af Folkekirkens Migrantsamarbejde udvides arbejdet nu fra kun at have fokus på flygtninge og asylansøgere til også at omfatte andre typer af migranter, der kommer til Danmark.

I 2017 udgjorde flygtninge kun 3% af det samlede antal tildelte opholdstilladelser i Danmark. De øvrige personer, som kom til Danmark, var for eksempel internationale studerende, østeuropæiske arbejdsmigranter, eller højtuddannede arbejdstagere på Green Card ordningen. Indvandrere og efterkommere udgør i dag 13% af Danmarks befolkning.

Folkekirken har ikke altid været tilstrækkeligt opmærksom på denne nye virkelighed. Under 3% af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er medlem af folkekirken, mens det samme gælder for 18% af de vestlige indvandrere og efterkommere. Til sammenligning er 86% af personer med dansk oprindelse medlem af folkekirken.

Hvis folkekirken ønsker at videreføre sin traditionelle rolle som kirke for hele folket i Danmark, inklusiv for de 13%, som er indvandrere og efterkommere, så må der gøres en aktiv og målrettet indsats for at være til stede og bringe sig selv i spil i forhold til disse nye befolkningsgrupper.

Indvandrere og efterkommere har forskellige baggrunde og behov. Nogle kommer til Danmark som kristne og vil gerne være en del af den danske folkekirke, men har måske svært at ved at finde sig til rette på grund af sprog- eller kulturbarrierer. Her gælder det om i forlængelse af den grundtvigske frihedstradition at give plads til andre måder at være kirke på end den, vi kender fra vores danske tradition.

Andre er kristne, men kommer fra en anden kirketradition som for eksempel den katolske eller ortodokse kirke. Her har folkekirken et ansvar for at gå foran i at styrke relationerne og samarbejdet, for eksempel ved at udlåne lokaler, afholde arrangementer sammen, eller drøfte og samarbejde om fælles anliggender.

En tredje gruppe er de indvandrere og efterkommere, som ikke deler det kristne udgangspunkt. I forhold til den gruppe er det en folkekirkelig opgave at præsentere og repræsentere det kristne budskab ved for eksempel at fremme samtalen på tværs af religiøse traditioner, hjælpe med almenmenneskelige sociale behov, samt engagere sig i samfundet til gavn for det fælles bedste.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er sat i verden som en ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt indvandrere og efterkommere. Måske efterspørger man lokalt i sognet materialer på andre sprog, vejledning i hvordan man tilbyder tolkning under gudstjenesten, eller rådgivning om hvad man kan gøre for at række ud til indvandrere i sognet.

Her kan migrantsamarbejdet bidrage med viden, inspiration, erfaringsudveksling, materialer og anden konsulentbistand. Desuden vil migrantsamarbejdet have en rolle i udviklingen af nye tiltag, der på et overordnet plan kan understøtte folkekirkens møde med migranter i Danmark.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er etableret som en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd.


For yderligere kontakt:

Kommunikationsansvarlig
Christian Arffmann

Mobil: 2991 1324

Email: ca(at)interchurch.dk

 

Koordinator for Folkekirkens Migrantsamarbejde
Søren Dalsgaard
Mobil: 30 20 82 47
Email: sd@interchurch.dk
Twitter: soren_dalsgaard

 

Se hvad der sker i Folkekirkens Migrantsamarbejde her:
Hjemmeside – ressourcedatabase, kontaktoplysninger, mv.
Facebook – deling af lokale historier og inspiration
Nyhedsbrev – information om konferencer, materialer og væsentlige nyheder