Nyheder
Nyheder

Hvordan værner vi om det frie ord?

Den tværgående samtale om tros- tanke- og religionsfrihed og om religionernes positive samfundsbidrag fortsætter i den kommende tid

På konferencen Danmark fri(t) for religion i november 2017 holdt kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) det indledende oplæg om religionsfrihed i Danmark. Foto: Michael Rønne Rasmussen. 

Der har de sidste par år i brede folkekirkelige kredse været uro over, hvordan religion i offentlig debat og i politik omtales som et problem. Tros-og religionsfrihed og det gode danske ord ”åndsfrihed” er kommet på dagsordenen. Hvordan værner vi om den frie tanke, det frie ord og den frie forkyndelse?

På initiativ af bl.a. biskopperne Marianne Christiansen og Peter Fischer-Møller og i samarbejde med Folkekirkens mellemkirkelige Råd indkaldtes der til konference på Christiansborg d. 24. november med titlen Danmark fri(t) for religion. Konferencen var et forsøg på at indlede en længerevarende, offentlig samtale om, hvordan religionerne kan bidrage positivt i samfundet. 

Se programmet fra konferencen her.

Bl.a. tog tidligere FN-rapportør Heiner Bielefeldt temperaturen på religionsfriheden i Danmark og reflekterede over, om der er plads til alle trossamfund i den danske religionsmodel, og professor Lisbet Christoffersen leverede en respons. Lisbet Christoffersens respons kan læses i fuld længde her.

Desuden holdt professor Ove Korsgaard et oplæg om frihed og tvang og om hvordan vi med Luther og reformationsjubilæet kan tackle spørgsmålet om hvorvidt man kan tvinge borgere til tro eller til demokrati. Oplægget er gengivet i seneste udgave af Dansk Kirketidende og kan læses her.  

Der mødte en bred kreds af deltagere op, både repræsentanter fra folkekirken, frikirkerne, trossamfundene, universiteterne og civilsamfundet. Det viser, at der er en fælles vilje til at imødegå de udfordrende spørgsmål omkring tros- tanke- og religionsfrihed.

Tankerne, spørgsmålene og diskussionerne lever videre på forskellige platforme og i diverse fora. Fra folkekirkeligt hold vil dette anliggende også fremadrettet blive prioriteret. Den tværgående samtale om tros- tanke- og religionsfrihed og om religionernes positive samfundsbidrag vil fortsætte i den kommende tid - og alle gode kræfter er velkomne til at være med i samtalen. 

Den 19. februar samles en gruppe enkeltpersoner og repræsentanter for diverse organisationer for at drøfte nye initiativer og samarbejdsmuligheder.

For mere information kontakt: 

Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat.

Tlf: 3311 4488. Email: interchurch(at) interchurch.dk