Nyheder
Nyheder

Verdens kirker mødes i bøn

I dag begynder den verdensomspændende bedeuge for kristen enhed

Kirker mødes i bøn for enhed. Billedet er fra et centralkomitémøde i Kirkernes Verdensråd. Foto: Albin Hillert/WCC. 

I dag begynder bedeugen for kristen enhed. Kirkernes Verdensråd indbyder hvert år kirker i hele verden til at holde bedeuge fra 18. - til 25. januar. 

Temaet for bedeugen er "Justice, and only justice, you shall pursue ..." ("Retfærdighed alene skal du stræbe efter”) og bygger på 5. Mosebog kap. 16 vers 18 til 20.

Hvert år forbereder en økumenisk gruppe et sted i verden et materiale til inspiration, og i år er det så kirker i Indonesien, der har stået for forberedelserne af materialet. Derefter er det blevet sendt til Vatikanets pavelige Råd for kristen enhed og Faith and Order kommissionen, som er Kirkernes Verdensråds kommission for Tro og Kirkeordning, som har stået for den afsluttende redaktion.

Materialet er økumenisk og henvender sig kirker på tværs af lande og kirketraditioner. Mange steder danner bedeugen også baggrund for forskellige aktiviteter, såsom bønnemøder, gudstjenester, foredrag mm. 

Materialet er som sådan ikke afhængigt af tidspunktet og nogle steder fejres den på andre tidspunkter, f.eks. i forbindelse med pinsen.

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) er også engageret i bedeugen sammen med den europæiske katolske bispekonference. I en fælles udtalelse nævner de, at bedeugen er en anledning til at kæmpe for retfærdighed, forsoning og enhed i Europa. Læs udtalelsen her.

Det lutherske Verdensforbund bruger bedeugen som anledning til at udgive et dokument om verdensforbundets økumeniske forpligtelser med overskriften "At være luthersk er at være økumenisk." Læs mere her

Læs mere om materialet til bedeugen via nedenstående link. Det kan læses på både engelsk, tysk, fransk, spansk og portugisisk.

https://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer/week-of-prayer