Ledige stillinger
Akademisk medarbejder - økumeni og mission
Intet billede:

Akademisk medarbejder - økumeni og mission

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger

Akademisk medarbejder

til et vidtfavnende job som medarbejder og koordinator for en række specifikke opgaver i Mellemkirkeligt Råds sekretariat på Frederiksberg. Fokus er på at styrke sammenhænge mellem MKRs internationale/interkulturelle horisont og folkekirkens hverdagsliv omkring mellemkirkelige anliggender, mission, integration, trosfrihed m.v.

Du skal være teologisk uddannet med specialkompetence inden for økumenisk teologi og missionsteologi, samt have dokumenteret erfaring fra tidligere ansættelser som igangsætter, projektleder og kommunikator. Dyb forståelse af og erfaring med folkekirken og dens særlige forhold og organisering er en forudsætning.

 

Rammer

Der er i udgangspunktet tale om stilling på fuld tid. Evt. nedsat tid kan forhandles.

Stillingen fordrer at medarbejderen fleksibelt yde ekstra indsats under spidsbelastninger og har mulighed for nødvendig rejsevirksomhed i Danmark og udlandet.

Ansættelse sker på fuldmægtig-niveau inden for generelle regler gældende for akademikere ansat i Staten.

Sekretariatet består af 7-9 personer, der ofte må samarbejde på kryds og tværs i en matrix-organisation, der skal løse mange forskelligartede opgaver. Medarbejdere skal være indstillet på fungere i et sådant miljø.

Ansættelsen forventes påbegyndt 1. august.

 

Krav til ansøgning

Ansøgere bedes inden indsendelse af ansøgning gennemgå www.interchurch.dk for at sætte sig ind i Det mellemkirkelige Råds arbejdsområder og arbejdsformer. Det  er vigtigt at kunne brænde for den anliggender, vi er sat i verden for.

Ansøgningen skal indeholde

  • redegørelse for de specifikke teologiske og kirkelige kvalifikationer, der efterspørges.
  • dokumentation for erhvervserfaring i at være igangsætter, projektleder og kommunikator
  • CV
  • 2-3 referencer på personer, der kender dig fra lignende ansættelser.

 

Spørgsmål rettes til sekretariatschef Birger Nygaard på tlf. 2482 4440.

 

Ansøgningsfrist: 30. maj

 

Ansøgning skal sendes pr. e-mail til job@interchurch.dk.

 

Læs uddybende stillingsbeskrivelse her

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er folkekirkens organ til kontakt 
med andre kristne kirker i Danmark og internationalt.