Nationalt og globalt
Danske kirkers Råd

Danske kirkers Råd

Folkekirken er medlem af Danske kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker. I Danske kirkers Råd samles ledere af de forskellige kristne kirkesamfund i Danmark til samtale, dialog og samarbejde. 

I tilknytning til Danske kirkers Råd findes et 'Økumenisk Forum', hvor en lang række kirkelige organisationer i Danmark er medlem.

Danske kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi.

Hvor Det mellemkirkelige Råds arbejde ofte har et internationalt sigte, har aktiviteterne i Danske Kirkers Råd oftest et lokalt eller nationalt fokus. Det mellemkirkelige arbejde i de to organisationer lapper tit over hinanden, og de arbejder i praksis tæt sammen i det daglige. 
 

Besøg Danske Kirkers Råds hjemmeside: