Om os
Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har nedsat en række arbejdsgrupper, der har til opgave at gå i dybden med det teologiske og organisatoriske arbejde på deres forskellige områder. I arbejdsgrupperne sidder medlemmer af Rådet; personer, der har sæde i styrende organer i de internationale kirkelige organisationer og fællesskaber samt særligt udpegede repræsentanter eller eksperter.

Arbejdsgrupperne kan kontaktes gennem Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat.

Oversigten her giver adgang til den enkelte arbejdsgruppes kommissorium.