Fortsæt til hovedindholdet

Nyheder om migrantsamarbejdet

  • Flygtninge tager de svære emner op

    Kirke i Vejle lagde hus til et MindSpring forløb for ukrainske mødre, og det havde en mærkbar positiv effekt. Læs hvordan kirker nemt og enkelt kan danne samtalerum for traumeramte flygtninge

  • Sommerferieaktiviteter i lokale boligområder

    Mange steder i Danmark er folkekirken og kirkelige organisationer med til at arrangere sommerferieaktiviteter sammen med boligsociale aktører, foreninger og kommuner, hvor der deltager mange med nydansk baggrund. Ikke alle familier har mulighed for at tage på ferie, og så kan sommerferien godt virke lang for børnene. Derfor er det vigtigt med gode aktiviteter i ferien.

  • Sommerkonferencer styrker fællesskabet blandt konvertitter

    Igen i år holdes der konference for hhv. arabisktalende og farsitalende. Vi har talt med medarrangørerne af konferencerne for at få et indblik i, hvorfor det er vigtigt at samle kristne fra de specifikke sproggrupper på tværs af landet.

News in English about the Danish church