Offentlighedsteologi
De arbejder med offentlighedsteologi