Fortsæt til hovedindholdet
Offentlighedsteologi
Nyheder

Litteraturliste

Læs mere om offentlighedsteologi

Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Konferencen for europæiske kirker, fortæller om hvordan kirkernes stemme bliver hørt i EU. S. 18-20 i PDF filen.

Mogens Mogensen: Offentlighedsteologi og religionens plads i det offentlige rum

Ulla Morre Bidstrup: Folkekirken får mindre at sige, hvis den vil tale med én stemme, Dansk Kirketidende, 5/2019

Offline artikler og bøger om offentlighedsteologi 

Kim, Sebastian & Day, Katie. A Companion to Public Theology. Brill's Companions to Modern Theology. 1. Leiden, Netherlands: Brill. 2017

Kim, Sebastian, Theology in the Public Sphere.London: CMS-Press, 2011.

Det lutherske Verdensforbund: The Church in the Public Space. (2016)

 

Online artikler om offfentlighedsteologi / Oline articles on Public Theology

Bedford-Strom, Heinrich, "Öffentliche Theologie is Theologie der Hoffnung" (2012)

Bedford-Strom, Heinrich, "Public Theology and the Economy in a Globalizing World". 

Bedford-Strom, Heinrich,, "Vom Reden und Schweigen der Kirche" (2016).

Dejonge, Michael, "Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer and Public Theologies" 2016

Plender, Amy, "Public Theology Needs to Get a Life". Theos website. 2017. 

Spencer, Nick, "What is Public Theology". Theos Website, 2011

Van Arde, Andries, "What Is 'Theology" i 'Public Theology', and What Is 'Public' about 'Public Theology'?" (2008).

Wen, Ge, The Deep Coinherence. A Chinese Appreciation of N. F. S. Grundtvigs Public Theology". Ph D-Thesis, Faculty of Theology, Unicersity of Aarhus, 2013.

 

Artikler om forholdet mellem mission og offentlighedsteologi 

Kim, Sebastian, "Mission's public engagement: The Conversation of Mission and Public Theology". Missiology: An International Review 2017

Fensham, Charles J., "The Conversation between public theology and missiology: A respos to Sebastia Kim" (2017) 

Van Wyngaard, George Jacobus  "David Bosch as Public Theologian"

Van Wyngaard, George Jacobus"The Public Role of the Christian Community in the Work of David Bosch". In Missionalia 31(1):151-167 (2011)

The Public Theology of David Bosch: The Public Role of the Christian Community" (2008). 


Public Theology - Centres and Think Tanks
 

The Globald Network for Public Theology.

Beyers Naudé Centre for Public Theology, University of Stellenbosch, South Africa
Contact Anlené Taljaard

Centre for Public Theology, University of Pretoria, South Africa
Kontaktperson: Etienne de Villiers 

Institute for Public Theology & Development Studies, University of Mkar, Nigeria 
Kontaktperson: Godwin Akper 

Centre for Faiths and Public Policy, University of Chester, UK
Kontaktperson: Chris Baker

Dietrich Bonhoeffer Research Centre for Public Theology, Bamberg Universitetet, Tyskland, Kontaktperson: Heinrich Bedford-Strohm

Public and Contextual Theology Strategic Research Centre, Charles Stuart University, Australia, Kontaktperson: James Haire

Manchester Centre for Public Theology, University of Manchester, Kontaktperson: Elaine Graham

Theos Thinktank. Engelsk tænketank om kirke, tro og samfund