Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Bøn for forfulgte

Bøn for forfulgte

Hver dag er der mennesker, der må flygte fra der, hvor de bor, fordi de følger deres samvittighed og deres tro. Hver dag er der mennesker, der bliver diskrimineret i det samfund, de lever i, og må finde måder at håndtere det på. Hver dag er der mennesker, der frygter for deres og deres families sikkerhed, fordi de på grund af deres anderledes tro er et yndet mål for terrorisme og hærværk.

Hver dag er der grund til at bede for dem, der har det svært. Man kan eventuelt følge denne kalender, som tager udgangspunkt i FNs fredsdag. I de sidste to måneder før fredsdagen den 21. september er der formuleret en færdig bøn for hver uge, som fokuserer på et bestemt land. 

Find inspiration til bøn på Kirkernes Verdensråds hjemmeside.

Kalender

Oktober: Rusland

November: Maldiverne

December: Mauretanien

Januar: Irak

Februar: Myanmar

Marts: Kina

April: Nordkorea

Maj: Sudan (nord)

Juni: Indien

Juli - august - september

Bed for fred frem til 21. september: 

Uge 30: Menighederne i Irak

Vor Fader i himmelen,

Vi beder med de kristne menigheder i Irak. De kristne lever side om side med deres landsmænd, som har en anden tro, men de er truet på livet, både af krigen og af forfølgelser på grund af deres religiøse overbevisning.

Herre, gør os til redskab for din fred. hvor der er had, lad os så kærlighed, hvor der er krænkelse, tilgivelse, hvor der er tvivl, tro, hvor der er fortvivlelse, håb, hvor der er mørke, lys, hvor der er bedrøvelse, glæde.

Guddommelige mester, hjælp os, så vi ikke så meget søger at blive trøstet, som at trøste, ikke at blive forstået, men at forstå. Ikke at blive elsket, men at elske. For det er ved at give, at vi modtager, ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv.

Uge 31: Afrikas horn

Kære Gud 
Hør råbet om hjælp fra dine børn i Østafrika, 
hvor sulten hærger.
Vi beder med de kristne menigheder i Etiopien, om at de må have styrke til at hjælpe hinanden gennem hungersnøden. 
Vi beder om, at de må undgå forfølgelser på grund af dit navn.
I en tid hvor mad og vand ikke rækker til alle, beder vi om, at din fred må sænke sig over os og dem.

Lad der i dag være fred indeni.
Må vi stole på Gud, at vi er præcis hvor vi skal være. 
At vi ikke glemmer de uendelige muligheder, som er affødt af troen.
Må vi bruge de gaver vi har modtaget
og give den kærlighed videre, som er givet til os.
Må vi være glade, idet vi ved at vi er Guds børn.
Må dette nærvær sætte sig i vores knogler Og tillade vores sjæl friheden 
til at synge, danse, tilbede og elske.
Det er her for hver og en af os.
                            Bøn af Teresa af Avila

Uge 32: Egypten, de koptiske menigheder

Kære Gud,

Du som kender os bedre, end vi kender os selv, vi beder dig om at være med os, når vi skal træffe store beslutninger i vores liv.

Vi beder med de koptiske menigheder i Egypten. De kæmper i dag for at bevare deres rettigheder i det land, de tilhører, som er under forandring i det arabiske forår. Vi mindes ofrene for de angreb på kirker i Egypten, der har været, deriblandt bombesprængningen i Alexandria ved nytårstid, hvor 21 koptiske kristne mistede livet.

Vi beder dig: Skærm dine menigheder fra forfølgelse. Hjælp dem til at tage del i opbygningen af det nye Egyptiske samfund. Giv politikerne visdom til at forvalte deres magt til gavn for hele befolkningen i respekt for religiøs forskellighed.

Amen.

 

Ved nådefulde kræfter

så underfuldt beskyttet,

venter vi trygt

hvad end der må komme

vi ved at Gud er med os

aften og morgen

og ganske vist

hver nye dag.

(Dietrich Bonhoeffer)

Uge 33: Pakistan

Kære Gud
Vi kommer til dig som vi er. Som mennesker med alt hvad det indebærer. Vi beder dig: hjælp os til at sætte vores næstes behov over vores egne. 
Vi beder med dine menigheder i Pakistan. I dette land, som har krige og interne stridigheder at slås med, bliver beskyttelsen af mindretal alt for ofte underprioriteret. Almægtige Gud, send din Helligånd, og lær dine børn at leve sammen i fred med hinanden uanset de trængsler, verden byder. Det beder vi om i Jesu havn, 
Amen.

Nothing will happen if we blame the dark; 
we have to light up the lamp that is given to us. 
(Rev. Nelson Charles, Raiwind Diocese, Church of Pakistan)

 

Læs om forholdene i Pakistan. Kirkernes Verdensråds Living Letters Team rapporterer.

Uge 34: Sudan

Kære Gud,
hør vores bøn: Vær med kirkerne i Nordsudan, som har hårde vilkår, efter at Sudan i år blev delt i Nord og Syd. Giv os håb om, at de må få fred til at eksistere, der hvor de er. Giv dine børn i Sudan håbet om en fremtid, hvor de kan leve i fælles samfund med deres naboer på trods af forskellighed i etnicitet, sprog og religion. Vær med de familier, der har mistet meget under borgerkrigen. Lad dem vide, at du er hos dem, og at de ikke er alene. 
Amen. 

Og I, I som er her, I er dem om hvem Gud siger: De som bærer håb, hav mod til at gå ud herfra i verden og forkynd, at denne verden er guds verden, og at Gud har det sidste ord. Denne verden er skabt til skønhed og godhed, fred og venskab og hengivenhed bør regere i denne verden. Og Gud siger: I er alle mine børn, I kan alle kalde mig Abba, Abba, Fader Gud.
(Desmond Tutu)

Læs om forholdene i Sudan. Kirkernes Verdensråds Living Letters Team rapporterer.

Uge 35: Sri Lank

Vor herre Jesus Kristus,
Åbn vores øjne, ører og hjerter for de forhold, mange af vores medmennesker lever under. Der er krig og vold og magtkamp i verden, som vi ikke kan forstå. Hjælp os til at åbne øjnene for, hvad der sker, og til at reagere på det efter bedste evne. Vi beder for dine menigheder på Sri Lanka. De holder til i en splittet kultur, hvor sprog og religion deler folk. Vær hos dem i deres indsats for interreligiøs dialog, hjælp dem til at bidrage til freden. Beskyt dem mod overgreb og vold.

Du, som kan lede og bøje menneskers hjerter, vi beder dig: Hjælp og styrk alle dem, der har ansvar for fredens sag I verden. Tag nationernes ledere i din mægtige hånd, vend deres hjerter til dig, og giv dem kraft i striden mod alt, som vil forføre os til det, som er ondt. 

Værn vort folk og vore hjem mod krig og splid. Hjælp os at tjene dig med troskab og sammen med alle jordens folk at stå fast i striden mod det onde. Det beder vi ved din elske Søn, vor Herre Jesus Kristus, 
Amen.

 


Læs om forholdene i Sri Lanka. Kirkernes Verdensråds Living Letters team rapporterer.

Uge 36: Indien

Vor Fader i himlen,
Du sendte din søn til os, for at også vi kunne blive dine børn. Du sendte din Helligånd, for at vi kunne lære at elske hinanden som søskende. Nu beder vi med de kristne menigheder i Indien om at du vil holde din skærmende hånd over alle, som bliver forfulgt, diskrimineret og udsat for overgreb på grund af tro. Vi tænker på ofrene for det store angreb på kristne indere i Orissa i 2008, hvor 20 mennesker blev dræbt, og 50.000 måtte flygte. Mange kirker blev også brændt ned. 
Herre, Gud, 
Din søn Jesus Kristus led og døde for os. Med sin opstandelse genopbygger han liv og fred i hele skaberværket. Vi beder dig, støt alle ofte for intolerance og dem, som er undertrykt af deres medmennesker. Husk, i dit rige, de som er døde. Led undertrykkerne mod medfølelse og skænk håb til de lidende. I Jesu Kristi navn.

Amen.

 

Læs om forholdene i Indien. Kirkernes Verdensråds Living Letters Team rapporterer.

Uge 37: Myanmar

Vor Gud, himmelske Fader
Du ser alt, og vi ser kun lidt. Hjælp os til at se vores medmennesker og være der for dem, når det er nødvendigt. Vi beder med dine menigheder i Myanmar, hvor hverdagen er præget af fattigdom og usikkerhed på grund af etnisk og religiøst motiveret vold. Lad os lære om deres trængsler, og hjælp os til at støtte dem på bedste måde. Lad os lære hinanden at se hver enkelt som et lys for os selv. Beskyt hvert enkelt lys i Myanmar, som skinner til din ære og til at oplyse vejen for os. Må din retfærdige fred sænke sig over dette plagede land. Det beder vi om i Jesu navn,
Amen.

 

Læs om forholdene i Myanmar. Kirkernes Verdensråds Living Letters team rapporterer.

Uge 38: International fredsdag

Onsdag den 21. september, bededag for fred.

 

Kære Gud,

Hør vores bøn, tag imod vores håb.

Vi tænder et lys for alle, der er flygtet fra deres hjem, som ikke kan bo der, hvor de hører til og føler sig hjemme.

Vi tænder et lys for dem, der ikke kan få lov til at være dem, de er, på grund af deres tro.

Vi tænder et lys for dem, der beder om tryghed, glæde, mod, mad, frihed, læ, varme, omsorg.

Vi tænder et lys for alle dem, som lever under forfølgelser og utrygge forhold.

Kære Gud, lad dem vide, at vi beder for dem og med dem. Lad os alle få del i din kærlighed og din fred.

Amen.