Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Forfulgte kristne - kompliceret problemstilling

Forfulgte kristne

- en kompliceret problemstilling

Religiøs forfølgelse er et udbredt problem i store dele af verden. Mennesker bliver forhindret i at praktisere deres tro. At arbejde med dette tema er kompliceret, fordi det strækker sig over mange andre temaer også. Hvem bliver forfulgt? Er det kun på grund af religion, eller spiller etniske, økonomiske, militære eller andre forhold ind?

Forfølgelse kan også betyde alt fra diskrimination i et ellers fredeligt samfund til konsekvent uddrivelse eller udryddelse af grupper med en bestemt religion. Det afhænger af, hvem der taler om emnet og i hvilken sammenhæng.

På denne side kan du fortrinsvis læse om forfulgte kristne. Med det menes kristne af alle konfessioner, og i hele verden, som bliver:

- forhindret i at praktisere deres tro, der hvor de bor

- presset til at flygte fra deres hjem på grund af deres tro

- truet på livet på grund af deres tro

Hvem er de forfulgte kristne?

Mange kristne lever i dag i sammenhænge, hvor de er i mindretal, enten som en særlig kristen menighed i et samfund, hvor en anden kristen kirke har majoriteten, eller som kristne i et samfund med en helt anden religiøs kultur. Ofte er det sådan, at de majoriteter, der styrer i visse samfund, diskriminerer eller forfølger minoriteterne, heriblandt kristne minoriteter. Det kan være gennem love og forbud mod anden religiøs praksis end den officielle og med retsforfølgelse som konsekvens af overtrædelse. Det kan være ved at tillade diskrimination fra politiets eller den religiøse majoritets side overfor de kristne – dette sker ofte på trods af officiel religionsfrihed. Det kan være det almene samfunds diskrimination, der udelukker kristne minoriteter fra arbejdsmarkedet og øvrig samfundsintegration. Endelig kan det være voldelige overfald og mord på kristne minoriteter.

Undersøgelser viser, at mindst 75% af al religiøs forfølgelse er rettet mod kristne*. Dette skyldes i høj grad, at kristendommen er den mest udbredte religion i verden.

*International Institute for Religious Freedom

Begrænsninger i religionsfriheden

PEW Forum