Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Gudstjenestematerialer

Gudstjeneste, liturgi, bønner

Det er en gammel kristen forståelse, at vi, når vi holder gudstjeneste, befinder os et sted, hvor tid og rum ændres. Vi samles med dem, der er gået forud for os. Og vi samles med hele Guds menighed ud over hele jorden. I det lys giver det en særlig mening at fejre gudstjeneste med særligt fokus på og forbøn for trosfæller, der i Mellemøsten, Asien, Afrika, m.v. bliver diskrimineret og forfølges pga. deres kristne tilhørsforhold.

Nedenfor finder I til fri afbenyttelse en samling af gudstjenesteforslag, liturgier og bønner, som har været anvendt til sådanne særgudstjenester. Brug det til inspiration og vær fri til at udforme det, der passer godt til brug i jeres konkrete sammenhæng.

Gudstjenesteforslag

Let revideret udgave af Den danske Højmesse med fokus på forfulgte kristne

 PDF   Word

Højmesse Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne. Forbøn for forfulgte i kirkebønnen, tydeliggør "de helliges samfund" i den efterfølgende nadver.  PDF  Word

Forbøn for forfulgte inkluderet i ordinær gudstjeneste søndag eftermiddag (Københavns Domkirke)  PDF   Word

Forbønsgudstjeneste I Haderslev Domkirke  PDF   Word

Se Facebook-gruppenhttps://www.facebook.com/forboen  

Liturgi for forbønsgudstjeneste/andagt (brugt ved søndagsgudstjenester i Roskilde Stift) PDF   Word

Forbønsgudstjeneste med stilhed og lystænding (Apostelkirken, København)  PDF  Word 

Liturgi til våge-andagt  PDF   Word

Våg og bed-gudstjeneste for forfulgte kristne (i forbindelse med FNs fredsdag)  PDF   Word


Hvorfor bekymre os om kristne langt borte?

Fordi vi i trobekendelsen siger, at vi tror på de helliges samfund. Som dansk sognemenighed hører vi uløseligt sammen fordrevne kriste i Nordirak. Læs Birger Nygaards artikel herom og om menigheders muligheder for engagement her.

Bønner m.v.

Bønner til gudstjenestens forbønsdel

PDF   Word

Bønner for forfulgte

PDF   Word

Bønsvandring - forslag til 13 stationer

PDF   Word

Korsbøn

PDF   Word

Hele verden våger

Se hvordan man holder vågedag for freden internationalt på International Day of Peace Vigil. Her kan du finde årets sang, skrevet til dagen, og andet materiale.

Kirkernes Verdensråd inviterer til at dele bønner med hinanden på International Day of Prayer for Peace.

Kristne i Irak

Irak er et land, hvor befolkningen lever under ekstremt usikre forhold. De kristne kirker, som har rødder tilbage til kristendommens begyndelse, er under stort pres, da mange er flygtet til andre lande, og det nu skønnes, at kun 1% af befolkningen er kristne i dag. Folkekirkens mellemkirkelige Råd ønsker at bistå de irakiske menigheder i retten til at samles til gudstjeneste og bøn samt at leve i fredelig sameksistens og dialog i samfundet. Læs mere på venskabsmenighed.dk.