Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Trosfrihed

Frihed for tanke, samvittighed, tro

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

FNs verdenserklæring om menneskerettighederne, artikel 18

Trosfrihed for alle

Som danskere er vores generelle oplevelse, at religionsfrihed ikke er noget problem fordi den er en selvfølgelighed. Men 70% af verdens befolkning lever i lande med restriktioner i forhold til religion. Regeringer udsteder diskriminerende love og naboer udsætter religiøse minoriteter for sociale krænkelser. Og nogle gange fører det til vold og direkte forfølgelse.

Arbejde for religionsfrihed begynder med at sætte sig ind i, hvad religionsfrihed betyder og hvordan den beskyttes. Her et par grundintroduktioner:

Den lette:

En lynguide til religionsfrihed:  Hvad religionsfrihed betyder - og legitime grænser herfor

En let læst ABC-indføring i de mest basale spørgsmål om religionsfrihed samt grænserne for religionsfriheden. Velegnet til personlig brug eller til samtale herom i en studiekreds m.v. Guiden kan bestilles hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd og fremsendes mod betaling af ekspeditionsudgift.

Den grundige:

Religionsfrihed og religionsforfølgelse af Jonas Jørgensen, Ph.d.

Introduktionsartikel fra en nyudgivet temabog om religionsfrihed. Denne artikel giver en systematisk indføring i tænkning om religionsfrihed, love og regler, som beskytter religionsfrihed samt introduktion til fænomenet religionsforfølgelse. Hele temahæftet (204 sider) kan bestilles hos Dansk Missionsråd (www.dmr.org).  

Forskel mellem religionsforfølgelse og manglende religionsfrihed

Taler vi om forfølgelse, diskrimination eller noget helt andet? Det er ikke uden betydning at udtrykke sig præcist i en så alvorlig sag som religionsforfølgelse.

Læs Mogens Mogensens tydeliggørelse af sprogbruget omkring krænkelse af religionsfrihed - tryk her

Den første temabog på dansk om religionsfrihed og religionsforfølgelse kommer på gaden ultimo oktober.

Bogen kan bestilles hos Dansk Missionråd (dmr@dmr.org) eller hentes gratis i elektronisk format her.

Bogen indeholder 15 artikler af danske og internationale forfattere, som belyser forskellige vinkler af temaet:


Religionsfrihed og religionsforfølgelse

Af Jonas Adelin Jørgensen

Freedom of Religion and European Identity

By Thomas Schirrmacher

Fakta og teorier om religiøs forfølgelse

Af Mogens S. Mogensen

Cross-national Influences on Social Hostilities Involving  Religion and Government Restrictions on Religion

By Brian J. Grim

Kirkernes Verdensråds ”Udtalelse om politisering af religion og religiøse minoriteters rettigheder”  – introduktion og kommentarer.

Af Jørgen Skov Sørensen

Religions- og trosfrihed i dansk udenrigspolitik og udviklingsbistand

Af Uffe Torm

Forfulgte kristne – en folkelig, kirkelig og politisk opgave

Af Esben Lunde Larsen

Religionsfrihed  – ikke noget problem i Danmark!?

Af Birger Nygaard

SAT-7, et økumenisk medieprojekt for religionsfrihed

Af Kurt Johansen

PROCMURA og religionsfrihed

Af Arngeir Langås

Danmissions arbejde med at fremme religionsfrihed

Af Mogens Kjær

Vi tror på de helliges samfund. Danske menigheders muligheder for at engagere sig for undertrykte kristne minoriteter

Af Birger Nygaard

Dokumenter vedrørende religionsfrihed

Organisationer og organer mv., der arbejder med religionsfrihed

Af Malene Nygaard

En lynguide til religionsfrihed. Hvad religionsfrihed betyder – og hvornår den kan begrænses