Fortsæt til hovedindholdet
Ressourcer
Våg og bed

Våg og bed for forfulgte

 

Vi kender udtrykket: "Nu kan lægerne ikke gøre mere. Så nu er der kun tilbage at bede." Ofte tænker vi på bøn som sidste udvej i en krise. For kristne mennesker bør det naturligt være det første, vi tænker på! I bøn udtrykker vi vores magtesløshed og påkalder Gud, som alene er god og som vi endda bekender som den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi bringes på denne måde gennem bøn i den rette position i forhold til løsning af de store kriser i verden. Og vi søger kilden til håbet om en retfærdig verden. Kirkehistorien giver os talrige eksempler på, at det var dem, der først søgte bønnen, som fra denne position blev sendt ud for at lindre verdens nød med stor effekt.

Men det kan være svært at bede for en verden i krise. Vi kan føle os både afmægtige og ordløse. Sådan behøver det ikke at være, og derfor har Det mellemkirkelige Råd her samlet nogle ressourcer til hjælp i bøn for verdens forfulgte. Vi opfordrer til at i denne tid særligt at bede for kristne og andre folk i Irak og Syrien, der i disse år bliver forfulgt på grund af deres tro og overbevisning.

Fortæl os, hvornår jeres gudstjeneste finder sted, så kommer den på kalenderen på www.interchurch.dk.

 

Ideer til andagt

Bøn
At bede for og med forfulgte kan være en måde at anerkende den gældende situation på. At vise de forfulgte, at de ikke er alene. Og at holde sig opmærksom på en problemstilling, der måske ligger langt fra ens egen dagligdag.

Individuel bøn

For de fleste af os danskere er bøn noget dybt personligt, som sker i lønkammeret. Men selv i lønkammeret er der plads til at tage verdens største kriser med ind. Det kan være vanskeligt at vide, hvordan man skal bede. Her er det godt at vide, at Gud nok er ligeglad med, hvor fine ord, vi kan fremfinde. Den dybeste bøn er ofte uudsigelig. Men alt efter temperament kan det være hjælp at blive mere konkret i vores bøn. Her lidt ideer at vælge imellem:

  • Tag i din forbøn gerne udgangspunkt i dagens nyheder, som du har mødt dem i medierne.
  • Bed for ét, konkret sted, som du følger. Nødhjælpsorganisationer og missionsselskaber vil kunne levere baggrundsinformation og nyheder herfra til dig. Forbønnen vil ofte følges af ønsket om også at bidrage med økonomisk hjælp eller på anden vis. 
  • Benyt en bønnekalender, hvor du skiftevis beder for for et område. Kirkernes Verdensråd har en sådan kalender, hvor man hver uge beder for et nyt land - se her. Danske organisationer som Dansk Europamission og Åbne Døre har lignende tilbud med særligt focus på kristne, der lever under diskrimination og forfølgelse.

Fælles bøn

For nogle giver forbøn mest mening, hvis der bedes i fællesskab og gerne med en gudstjeneste som ramme herfor. Jesus sagde, at hvor tro eller tre er forsamlede, er han til stede. Så det behøver slet ikke at være besværligt. Vi har kun vores danske blufærdighed at overvinde. Der er altså talrige former, hvorpå den fælles bøn kan komme til udtryk:

  • Helt fundamentalt må bøn for verden og for trosfæller, der forfølges, være en fast del af den almindelige gudstjenestes kirkebøn.
  • Arranger andagter/særgudstjenester med særligt fokus på forbøn. Hent inspiration her.
  • Fyraftensgudstjeneste/aftengudstjeneste. Se liturgiforslag her.
  • Hold morgenandagt  i kaffeklubben eller til babysalmesangen
  • Hold foredragsaften eller koncert, hvor I begynder med en andagt
  • Gå i en by gerne sammen på tværs af kirkesamfund i fælles bøn. Bøn har historisk set være noget, der forener kirker, der ellers kan findes meget andet, der skiller.   

Beretning
Inviter en gæst eller flere til at berette om forholdene for kristne i Irak, hvor forfølgelse og diskrimination finder sted netop nu. Det kan være en flygtning fra landet, som nu bor i sognet eller en person fra sognet, som har rejst i Irak og oplevet, hvordan diskrimination eller endda forfølgelse af kristne og andre minoriteter.

Øjenvidneberetninger kan findes (på engelsk) hos Foundation for relief and reconciliation in the Middle East, som har base i St. Georges' kirke i Bagdad, hvor anglikanske Canon Andrew White er præst. Han kan også følges på Facebook, hvor han beretter direkte fra Irak.

Lystænding
Lad lystænding indgå i gudstjenesten. Lys giver håb: Det skinner i mørket, det viser vej, det giver varme. 
- Sig først en bøn, og lad så alle tænde lys hver for sig.
- Lad hver person, der tænder lys, sige et navn på et menneske, en kirke, et folk, en by lyset tændes for.
- Læs en lille bøn for hvert lys, der tændes.


Bøn

Et genskær af din medlidenhed

Hellige And, trøstens And, i en verden, hvor vi kan blive bragt ud af fatning af de uskyldiges lidelse, gør os da i stand til at være et genskær af din medlidenhed.

 

Broder Roger af Taizé

Fra bogen "Gud elsker - ganske enkelt" 

Hele verden våger

Se hvordan man holder vågedag for freden internationalt påInternational Day of Peace Vigil. Her kan du finde årets sang, skrevet til dagen, og andet materiale.

Kirkernes Verdensråd inviterer til at dele bønner med hinanden på International Day of Prayer for Peace.

Ressourcer

Bønnekalender:Inspiration til bøn for forfulgte

Liturgiforslag: Forbøn for forfulgte i Irak

Liturgiforslag: Til andagt på den internationale fredsdag 21. september

Info om Irak

Bøn for forfulgte

Vor Gud, himmelske Fader
Du ser alt, og vi ser kun lidt. Hjælp os til at se vores medmennesker og være der for dem, når det er nødvendigt. Vi beder med menigheder ud over jorden, der oplever diskrimination, forfølgelse, fordrivelse. Hvor hverdagen er præget af fattigdom og usikkerhed på grund af etnisk og religiøst motiveret vold. Lad os lære om deres trængsler, og hjælp os til at støtte dem på bedste måde. Lad os lære hinanden at se hver enkelt som et lys for os selv. Beskyt hvert enkelt lys, som skinner til din ære og til at oplyse vejen for os. Må din retfærdige fred sænke sig over vore plagede trosfæller. Det beder vi om i Jesu navn,
Amen.