Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Et nyt pust fra den globale kirke 

Med Henrik Stubkjær som præsident for Det lutherske Verdensforbund kan vi i folkekirken ophjælpe forståelsen for det globale lutherske samarbejde, mener professor Viggo Mortensen 

Henrik Stubkjær holder møde med det nyvalgte råd i Det lutherske Verdensforbund. Ved siden af ham sidder generalsekretær Anne Burghardt. Foto: LVF/Albin Hillert. 

1990’erne var horisontudvidende for Viggo Mortensen. Fra 1991-99 var han direktør for studieafdelingen i Det Lutherske Verdensforbund (LVF) i Genève. Det var et spændende arbejde, som var med til åbne Viggo Mortensens øjne for kirken i den globale verden. Det er ikke for meget at sige, at han gennemgik en økumenisk vækkelse.

Globalt og lokalt

Han ser det som en rigtig god nyhed, at Henrik Stubkjær er blevet valgt som præsident for Det lutherske Verdensforbund. For dermed er der en naturlig indgang til at øge samarbejdet mellem Den danske Folkekirke og LVF, og Viggo Mortensen øjner mange muligheder:

”Med det øgede engagement i Det lutherske Verdensforbund kan vi ophjælpe forståelsen for det globale lutherske samarbejde blandt de interesserede i Danmark. Ydre mission skal altid suppleres med en indre mission. Vi i Den danske folkekirke har umådelige chancer for at lære noget om de muligheder og vanskeligheder, som de globale lutherske kirker er konfronteret med. Men vi har også mulighed for at blive inspireret til at være luthersk kirke her, hvor vi nu står. Henrik Stubkjær kan bringe et nyt pust fra den globale kirke og således give inspiration til en lokal relevant kirkeudvikling,” siger Viggo Mortensen.

At være luthersk

Viggo Mortensen erfarede, at der i LVF er et stort fokus på nødhjælp, og at det fylder størstedelen af LVFs budget. Det gør, at det teologiske program fylder væsentligt mindre i LVFs arbejde, og det er en skam, for det er der vi finder ind til kernen af hvad det lutherske er, forklarer han. Han henviser desuden til det netop offentliggjorte LVF-studiedokument, Lutheran Identity, som han håber kan kan danne grundlag for en national studieproces i folkekirken om hvad det vil sige at være luthersk. Det kan fx afdække hvordan vi forstår kaldstanken, det almindelige præstedømme og retfærdiggørelse i dag. 

Teologisk uddannelse

I Henrik Stubkjærs tiltrædelsestale argumenterede han for at knytte nødhjælp, diakoni og teologisk arbejde tættere sammen og dermed styrke det indbyrdes samarbejde mellem LVFs afdelinger. Ligeledes står der i erklæringen fra generalforsamlingen at LVF finder det væsentligt at styrke den teologiske og ledelsesmæssige uddannelse i kirkerne. Det mener Viggo Mortensen, er den rette vej at gå.

Som Viggo Mortensen i flere år har skrevet om, forskubber verdenskristenhedens tyngdepunkt sig fra Det globale Nord til Det globale Syd. Det er noget Henrik Stubkjær uvægerligt kommer til at forholde sig til som præsident. Mange af de dagsordener som fylder i Afrika og Asien bliver han nødt til at tage op, forklarer Viggo Mortensen. Det handler bl.a. om at styrke lutherske kirkers tilstedeværelse i Syd og at få uddannet nok præster til de hastigt voksende kirker. Præstemangel synes altså at være et tema både i Nord og Syd. Derfor kan der være brug for – som god luthersk skik - også at styrke den teologiske undervisning af lægfolk.