Nyheder
Nyheder

Ny dansk præst i Church of England

”Jeg føler godt, jeg kan være præst her med min lutherske baggrund. Kirken er mindst lige så bred og mangfoldig som folkekirken,” siger Nikolaj Christensen, den nye hjælpepræst i Oxford

Cand.theol Nikolaj Christensen er ansat som præst i Church of England. Her ses han med sin far, sognepræst Herluf Christensen. Privatfoto.   

Den anglikanske kirke i England har de seneste år været gjort en stor indsats for at rekruttere nye præster – og det ser ud til at give afkast. Der er en stigning i optaget af nye præster. Sidste år viste tal at 33% flere er blevet optaget på pastoralseminariet i løbet siden 2016.

En af de nye præster er faktisk en dansker- Nikolaj Christensen. Nikolaj blev glad for England, da han studerede i Oxford, fandt kærligheden derovre og slog sig siden ned i England. Derfor var det oplagt for ham at søge embede i Church of England.

Nikolaj Christensen er nu ordineret som deacon, hvilket er første etape i den anglikanske kirkes præsteordination og har fået embede ved St. Mary’s Church i Iffley sogn ved Oxford som curate, det som i gamle dage hed kapellan og kan oversættes med hjælpepræst.

Folkekirken er medlem af Porvoo-kirkefællesskabet, et kirkefællesskab mellem lutherske, anglikanske og episkopale kirker i Europa. I kraft af Porvoo-fællesskabet eksisterer der en gensidig anerkendelse mellem folkekirken og Church of England, hvorfor det ikke er spor vanskeligt for danske teologer som Nikolaj Christensen at søge embede i Church of England – efter et år eller to på et af de anglikanske pastoralseminarier - eller omvendt for engelske teologer at søge embede i folkekirken.

”Jeg føler godt, jeg kan være præst her med min lutherske baggrund. Kirken er mindst lige så bred og mangfoldig som folkekirken,” siger Nikolaj og peger også på nogle forskelle mellem folkekirken og den anglikanske kirke.

”Der er en større bredde i forhold til udtryk – nogle gange virker Church of England mere katolsk end den katolske kirke, andre gange minder den om pinsekirken,” siger Nikolaj og tilføjer:

”Der er et større udblik til global kristenhed, og kirken er nok bedre til at afspejle hvordan kristenheden ser ud globalt end Den Danske Folkekirke” mener Nikolaj Christensen.

En anden forskel mellem folkekirken og Church of England er ifølge Nikolaj Christensen, at der i den engelske kirke lægges større vægt på nye præsters åndelige og personlige parathed og modenhed. Der tages god hånd om dem, der er nye i embedet i form af supervision og vejledning i forhold til, om troen er moden nok hos præsterne og kan bære de udfordringer de bliver mødt med i deres præstegerning. 

Nikolaj Christensens arbejde i Iffley sogn indebærer, ud over gudstjenester og kirkelige handlinger, også en del opsøgende arbejde og sociale projekter. Han bor i et socialt boligbyggeri som ligger i sognet. Der har manglet en kirkelig tilstedeværelse i det område, og beboerne har ikke været vant til at være i kontakt med kirken.

Men i både Church of England og i folkekirken ser man kirken som en allestedsnærværende kirke – overalt i samfundet skal den være til stede. I foråret rejste en delegation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd på studierejse til England for at få indblik i Church of Englands Presence and Engagement program og fandt megen inspiration hos den engelske kirke, især vedr spørgsmålet om hvordan kirken kan være til stede overalt i samfundet, også i de områder i landet hvor kirken ikke udgør en majoritet. Læs mere her.

Endelig er der spørgsmålet om økonomi. Church of England har ikke de samme gunstige økonomiske vilkår som i folkekirken, og menigheder i England skal bruge mere tid på fundraising. ”Vi er mere afhængige af, at menigheden er proaktiv og bidrager økonomisk. Der bliver lagt vægt på, at folk skal være engagerede,” siger Nikolaj Christensen.