Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker, KEK

Frank-Dieter Fischbach er udnævnt til ny generalsekretær for Konferencen for Europæiske Kirker (KEK), på engelsk Conference of European Churches (CEC). Fischbach tiltræder stillingen til sommer. 

Photo: EKD/Jens Schulze

Fischbach er præst og kommer fra den protestantiske kirke i Tyskland (EKD). Han har stor erfaring inden for teologi, økumeniske relationer, beskæftigelse med social-etiske spørgsmål samt kirkernes dialog med europæiske politiske institutioner.

KEK’s hovedbestyrelse offentliggjorde beslutningen på et møde i Hannover i marts med EKD som vært.

Sognepræst og medlem af KEK’s hovedbestyrelse, Anders Gadegaard, har siddet i KEK’s Assembly Planning Committee sammen med Fischbach forud for generalforsamlingen i Tallinn i juni sidste år.

- Efter min mening er Frank-Dieter Fischbach yderst velkvalificeret til stillingen, og han blev valgt med et meget stort flertal. Han har både udblik og indblik og behøver ingen lang indkøringsperiode, siger Anders Gadegaard.

Indblikket grunder sig udover deltagelsen i planlægningsarbejdet forud for sidste års generalforsamling i, at Fischbach har været ansat i KEK i en årrække indtil for 6-8 år siden. Han har tidligere arbejdet med socialetiske spørgsmål i Church and Society på mandat fra EKD, og deltog i den vellykkede integreringsproces af Church and Society ind i KEK. Han kender derfor arbejdet i KEK indefra og gennem planlægningen af tematikken for sidste års generalforsamling, er han også blevet fortrolig med den nye strategi, som prioriterer freds- og forsoningsarbejdet primært gennem programmet Pathways to Peace (P2P). 

- Fischbach vil forstå at føre det arbejde i P2P, som blev sat i gang under den tidligere generalsekretær Jørgen Skov Sørensen, godt videre. Har har det rette udblik og kan balancere forholdet til KEK’s position som kirkelig lobbyorganisation overfor EU og Europaparlamentet, siger Anders Gadegaard

Som executive i udlandsafdelingen i EKD har Fischbach haft tilsyn med den tyske kirke i Danmark, hvorfor han har et godt kendskab til de danske kirkelige forhold.

På KEK’s hjemmeside kan man blandt andet læse følgende om udnævnelsen:
- Jeg er glad for at kunne annoncere udnævnelsen af ​​pastor Frank-Dieter Fischbach som KEK’s nye generalsekretær, siger præsident for KEK H.E. Ærkebiskop Nikitas af Thyateira og Storbritannien.

- Beslutningen fra bestyrelsen er dybt forankret i vores tillid til Frank-Dieters evner, og til at han vil lede KEK effektivt og implementere Call and Witness-visionen. Hans lederskab er fortsat relevant, da KEK fortsætter med at tage fat på væsentlige spørgsmål, der styrker kirkernes rolle i at forme en bedre fremtid for Europa, siger KEK-præsidenten.

- Jeg beder for Frank-Dieters nye tjeneste. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham og vores medlemskirker for at styrke KEK’s arbejde, som bekræfter vores unikke rolle, tilføjer han.

- Jeg er taknemmelig for den tillid KEK’s bestyrelse viser mig, siger Frank-Dieter Fischbach. - Jeg har en stærk tro på KEK som et fællesskab af forskellige stemmer for fælles kristne værdier i den politiske sfære.

- Jeg er beæret over at få mulighed for at tage et så dybtgående ansvar, og jeg håber på og vil stræbe efter et øget samarbejde og tydelige resultater for KEK’s arbejde, som dets medlemskirker forestiller sig, tilføjer Fischbach.
Frank-Dieter Fischbach har studeret protestantisk teologi i Heidelberg, Tübingen og Bonn. Han har tidligere været eksekutivsekretær og beklæder pt en stilling som leder af Northern and Western Europe Desk, EKD, Churchwide Office, Hannover.

Han har desuden blandt andet fungeret som CEC Executive Secretary for Employment and Social Issues, udstationeret af Communion of Protestant Churches in Europe (CPCE), der arbejder for kirkernes dialog med EU.

Bestyrelsen udtrykte også sin tak til den tidligere generalsekretær Dr. Jørgen Skov Sørensen for hans bidrag og engagement i KEK i sin periode. Sørensen sagde op i december 2023 for at dedikere mere tid til sin familie i København.

KEK er et fællesskab af 114 kirker fra ortodokse, protestantiske og anglikanske traditioner fra hele Europa og repræsenterer sammen med sine økumeniske partnere over 380 millioner europæiske borgere.