Nyheder
Nyheder

Otte kirker i Vejle går sammen i forbøn for forfulgte kristne

Bag indbydelsen står Sct. Nicolai Kirke, ByKirken, Skt. Norberts Kirke, Metodistkirken, Nørremarkskirken, Vor Frelsers Kirke, Kirkecenteret, Broen. 

Verden over lever mere end 300 millioner mennesker med forfølgelser og undertrykkelse på grund af deres kristne tro. Fra diskrimination under uddannelse og på arbejde til vold med døden til følge lever kristne både åbent og skjult i frygt for de konsekvenser, det kan have at tro på Jesus.

FN’s internationale mindedag for ofre for voldshandlinger på grund af religion eller overbevisning er den 22. august. I den anledning samles en bred vifte af kirkerne i Vejle til en fælles gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke for at bede for forfulgte kristne over hele verden.

En lang række kirkesamfund i Vejle indbyder alle til en tværkirkelig gudstjeneste med forbøn for forfulgte kristne verden over. Det foregår i Sct. Nicolai Kirke i Vejle søndag d. 21. august kl. 14.00.

”Påskesøndag 2019 blev kristne i Sri Lanka angrebet særligt i kirker og på hoteller. 300 døde og 500 sårede. Samme år valgte FN den 22. august til at stå i disse ofres tegn. Den dag var vi flere på tværs af kirkerne i Vejle, som ønskede at slutte op om. Desværre er volden siden da kun eskaleret” siger sognepræst Maibrit Pedersen, der har måttet udskyde initiativet på grund af corona.

Ved gudstjenesten vil mennesker fra forskellige kirker læse, tale og lede os i bøn. Gudstjenesten ledes af både præster og medlemmer af forskellige kirker, og alle er velkomne til at være med.

Mindst 10.000 kristne er døde på grund af voldelige overgreb i 2020. Mindst 70.000 kristne oplevede bortførelser, voldtægter, tvangsægteskaber, frihedsberøvelse og manglende borgerlige rettigheder. Hertil kommer, at rundt regnet 310 millioner kristne i 2020 oplevede social chikane. Oveni skal lægges mørketal fra lande, hvor der savnes klar dokumentation.

Der ligger omfattende analyser bag kortlægningen af problemets omfang. Datamaterialet kommer blandt andet fra årlige analyser fra det internationalt anerkendte Pew Research Center, der siden 2007 har gennemført årlige undersøgelser af religions- og trosfriheden i 198 lande.