Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Spansk og færøsk indflydelse

Porvoo-fællesskabet håber på at kunne byde Den færøske folkekirke velkommen som nyt medlem 

Vært for Porvoo-mødet, den protestantiske biskop Carlos López Lozano, taler med den katolske ærkebiskop, Monsignor Francisco Cerro Chaves af Toledo. Foto: Thorsten Rørbæk. 

Toledo har en helt særlig betydning i Spanien. Mange kalder det den spirituelle hovedstad i Spanien, og byen er et symbol på fredelig sameksistens mellem religionerne. Det var derfor oplagt, at turen gik til Toledo, da Porvoo-fællesskabet holdt møde i Spanien for få uger siden.

 

Hvad er Porvoo-fællesskabet?

Porvoo-fællesskabet er et netværk og et arbejdsfællesskab mellem 15 anglikanske og lutherske kirker i Europa, primært Nordeuropa. Med Porvoo Erklæringen anerkender kirkerne hinanden som sande kirker. Det betyder, at man kan gå til nadver hos hinanden, og at præster fra én kirke kan virke i en anden kirke uden at skulle ordineres igen.

Et venskabeligt møde mellem Porvoo-delegationen og den katolske ærkebiskop af Toledo, Monsignor Francisco Cerro Chaves, illustrerede det gode økumeniske forhold kirkerne imellem – hvilket ikke altid har været tilfældet i den europæiske historie. Det var Carlos López Lozano, biskop i den episkopale reformerte kirke, som var vært for Porvoo-mødet, som fandt sted i Madrid og Toledo. Hermed fik deltagerne et godt indblik i den spanske mindretalskirke, og i det hele taget hvordan det er at være en reformert mindretalskirke i et katolsk domineret land.

Temaet for mødet var Life in the Eucharist og handlede om nadverteologi og nadverpraksis, samt om hvordan kirken kommer mennesker i møde i europæiske samfund, som præges af en hastig sekularisering og tiltagende fremmedgørelse over for kirkens ritualer.

Mødet var samtidig en lejlighed til at byde velkommen til den færøske folkekirke. Domprovst Uni Næs og præst Meinhard Bjartalíð deltog som observatører, og satte stor pris på at kunne deltage. De blev af kontaktgruppen budt hjerteligt velkommen i Porvoo-fællesskabet og fik at vide, at der intet til hinder er for, at Den færøske kirke søger om optagelse.

Baggrunden er, at da Den danske Folkekirke tiltrådte Porvoo-erklæringen i 2010, var Den færøske Folkekirke forinden i 2007 blevet en selvstændig kirke. Den færøske kirke har signaleret, at de ønsker at styrke de økumeniske og internationale relationer. Link: https://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/den-faeroeske-kirke-oensker-taettere-relationer-til-den-danske-folkekirke/beretning-fra-raadsrejsen-til-faeroeerne

Porvoo-fællesskabet rummer flere medlemskirker (i Storbritanien og i Skandinavien) som ligger geografisk tæt på Færøerne. Derfor giver det mening at kirken bliver medlem. Den færøske folkekirke går nu i ind i en proces hvor de overvejer nærmere ang et medlemskab.

 

Fra folkekirken deltog sognepræst Rikke Juul og Thorsten Rørbæk fra Det mellemkirkelige Råd.