Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Rådets medlemmer

Rådet

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har tretten medlemmer, som er udpeget af stiftsrådene i hvert af Danmarks ti stifter samt Grønland. I Rådet sidder også to biskopper udpeget af kirkeministeren.

Rådet er på valg hvert fjerde år. Det siddende Råd er valgt for perioden 2022 - 2026. 

Rådets medlemmer 2022 - 2026

 

Haderslev Stift:

Viceskoleinspektør Piet Schwarzenberger
Odinsvej 26
6100 Haderslev
E-mail: piet.schwarzenberger(at)gmail.com 

Uddannet som gymnasielærer (StR) i fysik og historie med 1. og 2. Staatsexamen (statslige prøver for lærere).

Studier i fysik, historie, pædagogik og filosofi på Technische Universität, Freie Universität og Humboldt-Universität i Berlin og fysik og videnskabshistorie på Århus Universitet.

Gymnasielærer på Fürst-Pückler-Gymnasium i Cottbus og senere på den kristelige Jona-Schule i Stralsund. I fem år videnskabelig medarbejder på Technische og Freie Unversität i afdelingen for fysikdidaktik. Underviser i fysik, kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag, etik og religion. Siden 2014 ansat som viceinspektør ved Deutsche Schule Hadersleben, en folkeskole for det tyske mindretal i det nordlige Sønderjylland.

Efter ungdomstiden i Ev.-luth. Epiphanias-Gemeinde i Bremen (BEK) i ti år aktiv i Berliner Stadtmission (EKBO) og derefter i en række år medlem af bestyrelsen. Senere valgt ind i provstirådet i Kirchenkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, bl.a. som næstformand for økumeneudvalget. I Stralsund aktiv i Ev. Heilgeist-Gemeinde (PEK, nu Nordkirche). Siden 2016 repræsentant for det tyske mindretal i Haderslev Domsogns menighedsråd og siden 2021 medlem af provstiudvalget. 


Aalborg Stift:

Provst Lisbeth Damgren
Silstrupvej 12
7700 Thisted 
E-mail: idh(at)km.dk

Provsti Thisted provsti og sognepræst i Tilsted sogn.

Tidligere landskonsulent for unge og forkyndelse i KFUM og KFUK i Danmark, sognepræst  i Kristrup sogn og i Ormslev sogn, Aarhus stift.

Har med bopæl uden for Danmark været en del af Church of Scotland samt den Episkopale kirke.

Cand. Teol.


Lolland-Falsters Stift:

Domprovst Anne Birgitte Reiter
Klostergade 35
4930 Maribo
Email: abre(at)km.dk

Nyvalgt medlem af MKR. Domprovst i Lolland-Falster Stift.

Cand. phil i fransk og Cand.theol fra Aarhus Universitet.

Uddannet i sjælesorg/åndelig vejledning på Teologisk Pædagogisk Center og San Francisco Theological Seminary – og har været præst i en luthersk menighed i Californien i 4 måneder.

Har tidligere været sognepræst på Djursland og ved Skt Knuds kirke i Odense. Var i Nørager med til at oprette menighedsbørnehave og sad derefter i 20 år i bestyrelsen for ”Menighedernes Daginstitutioner” (nu FOBU) . Var i Ebeltoft med til at stifte ”Det varme hjørne”.

Har været retræteleder og timelærer i bøn og spiritualitet på Pastoralseminariet og har stiftet Center for Kristen Spiritualitet. Har i godt 10 år arbejdet med at implementere ”Katekumenatet” i Folkekirken.

Har i Maribo arrangeret nytårsfest for gammeldanskere og nydanskere i samarbejde med Folkekirke og religionsmøde. Er i Maribo formand for Pilgrimshuset.

Læs artikel: Vores rådsmedlem Anne Birgitte Reiter får ordet


Fyens Stift:

Erhvervsdrivende Linda Beck Madsen
Landevejen 83
5882 Vejstrup
E-mail: linda.uldmagasinet(at)gmail.com


Helsingør Stift:

Sognepræst Ole Buchardt Olesen
Poppelvang 20
3250 Gilleleje
E-mail: OBO(at)km.dk

Medlem af MKR’s teologiske arbejdsgruppe, medlem af Udvalget vedr. Folkekirken og migrantkirker, arbejdsgruppen vedr. Trosoplæring og sidder med i repræsentantskabet for Danske Sømands- og Udlandskirker.

Cand.theol og exam.art i filosofi fra Københavns Universitet. Sognepræst i Gilleje pastorat og har tidligere været præst i Gierslev-Ørslev-Solbjerg pastorat. Er en flittig debattør og holder mange foredrag, bla. om Grundtvig, Søren Kierkegaard, D.G Monrad og kristnes vilkår i Mellemøsten.

Læs artikel: Vores rådsmedlem Ole Buchardt Olesen får ordet


Københavns Stift:

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen
Frederiksberg Allé 5, 1 th
1621 København V
E-mail: nne(at)km.dk

Sognepræst ved Apostelkirken i København, en kirke der tiltrækker mange indvandrere. Har gennem årene været i kontakt med mange asylansøgere og døbt mange muslimer, der er konverteret til kristendommen. Har samarbejdet tæt med MKR's sekretariat om Folkekirkens Asylarbejde.

Ph.d fra Cambridge University om begrebet gentagelse hos Kierkegaard og Nietzsche. Før præsteembedet arbejdede han på Mødestedet Vesterbro. Medstifter og bestyrelsesformand for Cafe Exit, et diakonalt tilbud for indsatte.

Læs artikel: Vores rådsmedlem Niels Nymann Eriksen får ordet


Ribe Stift:

Sognepræst Peter Sode Jensen
Skorpionens Kvarter 27
6710 Esbjerg V
E-mail: PMJE(at)km.dk

Cand. Teol. Stiftspræst ved Folkekirkens Tværkulturelle center, Ribe stift, som er står for aktiviteter for indvandrere og asylansøgere og kontakten til migrantkirker. Har i flere år været en del af ressourcenetværket for folkekirkens migrantsamarbejde. 
Tidligere Sognepræst i Klemensker på Bornholm og tidligere frimenighedspræst i Holstebro Oasekirke.

Læs artikel: Ny i migrantsamarbejdet: Peter Sode Jensen


Roskilde Stift:

Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke
Herlufsholm Allé 86
4700 Næstved
E-mail: teh@km.dk


Viborg Stift:

Sogne- og stiftspræst Peter Fischer-Nielsen
Højbjerg Møllevej 24
8840 Rødkærsbro
E-mail: pfn(at)km.dk

Cand.mag. i religionssociologi og arabisk fra Københavns Universitet. Ph.d. i teologi fra Aarhus Universitet med en afhandling om folkekirkens internetkommunikation. Forfatter til en række artikler om den digitale kirke og medredaktør på antologien Digital Religion, Social Media and Culture – Perspectives, Practices and Futures (Peter Lang, 2012). Nu ansat i Viborg Stift som stiftspræst for Kirken i Verden. Desuden sognepræst i Højbjerg og Elsborg Sogne.

Tidligere beskæftigelser: vicegeneralsekretær og generalsekretær Mission Afrika, leder af Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom, debatredaktør på religion.dk.

Læs artikel: Mød en ildsjæl: Peter Fischer-Nielsen


Århus Stift:

Professor Peter Lodberg
Spicavej 6
8270 Højbjerg
E-mail: pl(at)teo.au.dk

Professor, ph.d., dr. theol., Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet.

Cand. theol. fra Aarhus Universitet .

Har været generalsekretær i Det økumeniske Fællesråd og Folkekirkens Nødhjælp samt medlem af Kirkernes Verdensråds centralkomité og kommissionen Faith and Order.

Er formand for Teologi for Lægfolk og Nyborgmødet på Hotel Nyborg Strand. Medlem af bestyrelsen for Hotel Nyborg Strand og Hotel Nyborg Strand Fonden.

Ulønnet hjælpepræst ved Fredenskirken, Aarhus. Har skrevet en lang række artikler og bøger om økumenisk teologi, mellemkirkelige forhold samt om forholdet mellem kirke og stat i Danmark og udlandet.  

Læs artikel: Mød den nye formand i Det mellemkirkelige Råd


Grønlands Stift:

Biskop Paneeraq S. Munk
Bispekontoret
Postboks 90
3900 Nuuk
Grønland
E-mail: Pasm(at)ilagiit.gl

Uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet; Bach.theol. fra Ilisimatusarfik, Nuuk. Har været præst i Narsaq, Ittoqqortoormiit, Aasiaat og været provst i Sydgrønland. 

Har været formand for den grønlandske præsteforening. 

Interesserer sig for religionsmødet mellem Inuit og kristendom. Har været engageret i NGO, Inuit Circumpolar Conference i den grønlandske delegation. I også ungdomsorganisationer for oprindelige folk i Nord og Sydamerika. 


Haderslev Stift:

Biskop Marianne Christiansen
Ribe Landevej 37
6100 Haderslev
E-mail: MCH(at)KM.DK

Uddannet cand.phil. i musikvidenskab og cand.theol. Har været sognepræst i Skørping-Fræer Sogn, Thisted sogn samt Løgumkloster Sogn og været provst i Hadsund Provsti og lektor på Præsteuddannelsen.

Musik er Marianne Christiansens store lidenskab. Hun er medforfatter til flere bøger om liturgi og hymnologi, har i mange år været formand for Folkekirkens Ungdomskor og er nu formand for et af bispekollegiet nedsatte fagudvalg vedr videreudvikling af den folkekirkelige liturgi.

Læs artikel: Vores rådsmedlem Marianne Christiansen får ordet


Københavns Stift:

Biskop Peter Skov-Jakobsen
Nørregade 11
1165 København K
E-mail: kmkbh(at)km.dk

Cand.theol 1993. Har været Sømandspræst i Hull, Grimsby og Newcastle og været sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København. Har periodevist været udsendt som orlogspræst i forbindelse med Søværnets operationer i henholdsvis Middelhavet og Adénbugten i det Sydarabiske Hav.

Præsident for Det Danske Bibelselskab, formand for Folkekirkens Nødhjælps Råd, initiativtager til samtaleforummet Jødisk Kristent Muslimsk Forum, medlem af DSUKs bestyrelse samt formand for Porvoo-kirkefællesskabet sammen med Dublins biskop Michael Jackson.

Kommandør af Dannebrogordenen.


Protokoller

Rådet mødes fire gange om året. Protokoller er offentlige og kan downloades her.

2024

Rådsmøde 1: Protokol

2023

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2022

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2021

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2020

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2019

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2018

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2017

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2016

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2015

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

Rådsmøde 5: Protokol

2014

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

Rådsmøde 5: Protokol

2013

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2012

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2011

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2010

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

Rådsmøde 5: Protokol

2009

Rådsmøde 1: Protokol

Rådsmøde 2: Protokol

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol

2008

Rådsmøde 3: Protokol

Rådsmøde 4: Protokol