Materialer
Forkortelser

Forkortelser

ACC  Anglican Consultative Council
ACT  Action by Churches Together (KV og LVF)
ALIC  Anglican - Lutheran International Commission
APRODEV  Association of WCC Related Development Organisations in Europe
CCEE  Consilium Conferantiarum Episcoporum Europae
   (Den europæiske romerskkatolske Bispekonference)
CCME  Churches’ Commission for Migrants in Europe (KEK)
CEC  Conference of European Churches (se også KEK)
CiD  Churches in Dialogue (KEK)
COMECE

 Commissio Episcopatuum Communitatis Europensus

  (Den europæiske romerskkatolske Bispekonferences Kommission     for EU)

CPCE   Community of Protestant Churches in Europe (se også GEKE)
   (Fællesskabet af reformatoriske Kirker i Europa - Leuenberg          Kirkefællesskabet)
CSC  Church and Society Commission (KEK)
DCA  DanChurchAid (se også FKN)
DKR  Danske Kirkers Råd
DKS  Danske Kirkers Samråd (nu DKR)
DKM    Danmarks Kirkelige Mediecenter
DMD  Department for Mission and Development (LVF)
DMR  Dansk Missionsråd
DMR-U   Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
DOV    Decade to Overcome Violence (KV)
DØF  Det økumeniske Fællesråd (nu DKR)
DSUK  Danske Sømands- og Udlandskirker
DTS  Department for Theology and Studies (LVF)
DWS    Department for World Service (LVF)
EAA  Ecumenical Advocacy Alliance
ECEN  European Christian Environmental Network
EBF  European Baptist Federation
EEA  European Ecumenical Assembly
   (Den Europæiske Økumeniske Forsamling, fx EEA3 i Sibiu, 2007)
EIN  Ekumenik i Norden
EKD  Evangelische Kirche in Deutschland
ELCD  Evangelical Lutheran Church in Denmark
ENI  Ecumenical News International
EYCE   Ecumenical Youth Council in Europe
FaO  Faith and Order
FKN  Folkekirkens Nødhjælp
FKOF  Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg
GEKE  Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (se også CPCE)
   (Fællesskabet af reformatoriske Kirker i Europa - Leuenberg      Kirkefællesskabet)
KEK  Konferencen for Europæiske Kirker
KV  Kirkernes Verdensråd
LVF  Det lutherske Verdensforbund
LWF  Lutheran World Federation (se også LVF)
MKR  Folkekirkens mellemkirkelige Råd
PCPCU  Pontifical Council for Promoting Christian Unity
TPC  Teologisk Pædagogisk Center
VELKD  Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
WARC   World Alliance of Reformed Churches
WCC  World Council of Churches (se også KV)