Fortsæt til hovedindholdet
Migrantsamarbejde
Om os

Om os

En ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt nydanskere i Danmark.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd - et råd som hører under kirkeministeriet og har ansvar for folkekirkens kontakt til andre kristne kirkesamfund i Danmark og udlandet.

Af de ca. 445.000 personer der ikke er medlemmer af folkekirken, er 60% af dem indvandrere og efterkommere. Dette er selvom mange indvandrere kommer fra vestlige lande og er kristne, og vi både ser og oplever, at mange fra muslimske lande også har en kristen baggrund. 

Den kristne tro og folkekirken er for alle - også dem med andre baggrunde end dansk. Integration af de nye danskere er derfor noget, vi hjælper folkekirken med. Det kalder vi Den Nydanske Folkekirke, og målet er...

...at gøre folkekirken mere åben, tilgængelig og repræsentativ for nydanskere.

Vi arbejder for, at alle typer indvandrere og efterkommere kan føle sig hjemme i folkekirken. Vi ser nydanskere som borgere med betydelige ressourcer og potentialer, der i høj grad kan bidrage til og gavne kirken og samfundet.

Vi er her også for menighedsråd, præster, provster, organisationer – det brede kirkelige netværk i Danmark, som gerne vil nå ud over deres velkendte bagland. Kirker og mennesker der vil møde deres nydanske naboer, lære mere om indvandring og integration, eller skabe åbne arrangementer i kirken, som kan samle folk på tværs af kulturer, tro og tradition.