Materialer
Teologiske dokumenter

Teologiske dokumenter

Få overblik over vigtige mellemkirkelige teologiske dokumenter.

                                 

Leuenberg konkordien

Leuenberg Kirkefællesskabet, som den danske folkekirke tiltrådte i 2001, består af knap 100 reformatoriske kirker i Europa. Medlemskirkerne tæller både lutherske, reformerte, unerede og metodistiske kirker i Europa. Fællesskabet hviler på Leuenberg Konkordien fra 1973, som er en erklæring, hvormed kirkerne anerkender hinanden som sande kirker. +

Læs uddrag her

Bestil hele konkordien i bogform her.

Leuenberg dokument om kirkefællesskab
 

Nairobi dokumentet

Det lutherske Verdensforbund besluttede at fremstille et dokument om gudstjeneste og kultur. Dokumentet blev præsenteret af LVFs arbejdsgruppe i Nairobi i 1996- heraf navnet. 

I arbejdsgruppen sad repræsenterer for fem af verdens kontinenter, og de fokuserede på det bibelske og historiske grundlag  for forholdet mellem kristen gudstjeneste og kultur. Desuden beskæftigede de sig med forholdet mellem verdens kulturer og kristen liturgi, kirkemusik, kirkearkitektur og kunst. Dette arbejde har så mundet ud i det såkaldte Nairobi dokument. 

I dokumentet nævnes der blandt andet, at gudstjenesten kan tematiseres henholdsvis transkulturelt, kontekstuelt, modkulturelt og tværkulturelt. 

Læs dokumentet her i dansk udgave

Eller i engelsk udgave.

 

Porvoo dokumentet

Porvoo-fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Nordeuropa. Kirkerne anerkender gennem Porvoo-erklæringen hinanden som sande kirker, det vil sige, at man kan gå til nadver hos hinanden, og at præster fra én kirke kan virke i en anden kirke uden at skulle ordineres igen. I 2009 tilsluttede den danske folkekirke sig erklæringen, som kan læses her.

Tryk her for engelsk udgave.

Lima dokumentet

Dette centrale dokument fra 1982 fra Kirkernes Verdensråd omhandler enighed og divergenser imellem kirkerne hvad angår dåb, nadver og embede. Dokumentet (også kaldet BEM document : Baptism, Eucharist and Ministry) har haft stor betydning for enhed og samtale mellem kirketraditionerne. Læs Lima dokumentet her.
 

The Self-Understanding of the Lutheran Communion

Hvad vil det sige at være et luthersk fællesskab- et fællesskab på tværs af nationer, kulturer og traditioner? Det har Det lutherske Verdensforbund forsøgt at formulere i et dokument fra 2015 kaldet The Self-Understanding of the Lutheran Communion. 

 

Church towards a common vision

Kirkernes Verdensråd har udsendt et dokument om kirkesyn kaldet Church towards a common vision. Dokumentet beskæftiger sig med spørgsmålene: Hvad vil det sige at være kirke i dag? Hvad er kirkens væsen og formål? Det er resultatet af mange års grundige drøftelser blandt ortodokse, katolske, reformerte, lutherske, anglikanske, evangelikale og pentekostale teologer fra hele verden.

 

Sammen for livet

Hvordan skal man missionere og forkynde evangeliet i en verden, der forandrer sig hele tiden? Hvordan skal man overhovedet forstå mission og forståelse i dag? Kan verdens kirker mon blive enige om det? Kirkefolk fra hele verden har sammen drøftet disse spørgsmål, og resultatet finder man i Kirkernes Verdensråds dokument Sammen for livet - eller på engelsk Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes.

Se Dansk Missionsråds danske PDF udgave her.

Læs engelsk udgave her.
 

Fælleserklæring fra Lund

I forbindelse med den luthersk-katolske fælles markering i anledning af 500-året for reformationen udsendtes en fælles erklæring.

Erklæringen er skrevet på vegne af den katolske kirke og Det Lutherske Verdensforbund og handler om, hvordan den lutherske og den katolske kirke kan betragte reformationen og den splittelse, den har medført, men også hvordan kirkerne kan se fremad mod enhed, solidaritet og samarbejde.

Læs erklæringen her.