Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Præster for migrantmenigheder mødes i nye former for mellemkirkelige netværk

Læs om Copenhagen Christian Forum (CCF) og inspirationsdage august 2023, som blev afholdt af Tværkulturelt Center i samarbejde med Kirkernes Integrations-Tjeneste og Folkekirkens Migrantsamarbejde. 

Foto: Tværkulturelt Center

Mens Vestens kirker er på tilbagetog, vokser de hastigt i det Globale Syd. På grund af migration mærkes den tendens også i stigende grad i det kirkelige landskab i Danmark. Mens folkekirkens medlemsandel falder, så er antallet af kristne migrantmenigheder i Danmark i vækst og omfatter nu mere end 300 menigheder i dag.

Det mellemkirkelige arbejde har derfor i stigende grad også fokus på kristne kirker med nydansk baggrund. Mange migrantmenigheder har ikke et stærkt netværk, hvor de kan søge sparring, opmuntring, viden og inspiration til deres tjeneste. Da de mere etablerede mellemkirkelige organisationer ofte har en mere formel, institutionel og bureaukratisk karakter, har der vist sig at være behov for nye netværk, som har et mere fokus på relationer og åndeligt fællesskab.

To eksempler på sådanne fora er de årligt tilbagevendende inspirationsdage i Middelfart for danske og internationale præster og ledere, samt det nyligt etablerede Copenhagen Christian Forum, som mødes jævnligt i København.

Copenhagen Christian Forum (CCF) er et nyetableret netværk af danske og internationale præster, som mødes hver anden måned for at spise sammen, bede for hinanden, dele erfaringer, og drøfte emner af betydning for deres fælles tjeneste. Da nogle internationale præster udtrykte behov for et sådant netværk for præster og kirkeledere, gik Folkekirkens Migrantsamarbejde ind som facilitator i etableringen af dette forum. I dag er Copenhagen Christian Forum drevet af en selvstændig styregruppe og affilieret med Danske Kirkers Råd. Forummet står bl.a. bag Prayer for the Nation, som er et årligt tilbagevendende internationalt bedearrangement i en af Københavns katedraler på Store Bededag.

Et andet forum er de årligt tilbagevendende inspirationsdage i Middelfart for danske og internationale præster og ledere, som har fundet sted i 15 år og arrangeres af Tværkulturelt Center i samarbejde med Kirkernes Integrations-Tjeneste og Folkekirkens Migrantsamarbejde. Seneste konference fandt sted i Middelfart d. 24.-26. august med ca. 90 deltagere fra hele Danmark med rødder i 30 lande.

Som et udtryk for det gode økumeniske klima mellem folkekirken og migrantkirkerne sendte kirkeminister Louise Schack Elholm en videohilsen, hvor hun præsenterede folkekirken og understregede, hvor vigtigt det er, at vi har migrantmenigheder i Danmark. Det er en berigelse for os alle sammen i Danmark, understregede hun. Du kan se videoen her: 

En af hovedtalerne på konferencen på konferencen i Middelfart var Olu Robbin-Coker, som er erhvervspsykolog med rødder i Sierra Leone. Han talte for en sund spiritualitet, hvor hjerne, hjerte og ånd er i balance. I visse kirkelige miljøer, hvor der et stort fokus på det åndelige, kan der være en tendens til at se medicinske eller psykologiske problemstillinger først og fremmest ud fra en spirituel optik. I de tilfælde kan balancen tippe og det spirituelle kan være skadeligt for sundheden, advarede Robbin-Coker. Ligeledes formanede han hårdtarbejdende præster og kirkeligt aktive om ikke at slide sig selv op. Det er svært at være et forbillede for sin menighed, hvis man kører i højeste gear hele tiden.

På konferencen var der bibelrefleksion ved Bodil Skjøtt, tidligere generalsekretær i Israelsmissionen. Ud fra Apostlenes Gerninger kap. 16 og overskriften ”En handelskvinde, en fangevogter og en slave” åbnede Bodil Skjøtt bibelteksten og viste, hvordan mennesker fra vidt forskellige baggrunde og samfundslag omvendes og finder frigørelse, når de møder evangeliet. Lyt til bibelrefleksionen her.

I Danmark, hvor mange er religiøst blufærdige, kan det være svært for migrantmenigheder at vide, hvordan man kan tale med danskerne om tro. Det talte Tonny Jacobsen, præst i Pinsekirken, om i sit oplæg. Lyt til oplægget her.

Både til inspirationsdagene i Middelfart og i Copenhagen Christian Forum er det tydeligt at mærke, at der er sket en tilnærmelse over årene mellem migrantmenigheder og folkekirken. Der er en større nysgerrighed på hinanden og et stigende lokalt samarbejde, hvilket er meget glædeligt.