Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sommerferieaktiviteter i lokale boligområder

Mange steder i Danmark er folkekirken og kirkelige organisationer med til at arrangere sommerferieaktiviteter sammen med boligsociale aktører, foreninger og kommuner, hvor der deltager mange med nydansk baggrund. Ikke alle familier har mulighed for at tage på ferie, og så kan sommerferien godt virke lang for børnene. Derfor er det vigtigt med gode aktiviteter i ferien.

Foto: Kirken i Kalmargade 2022, Christianskirken, Århus.

Sommerferie i boligområdet Trekanten

I Trekanten i Holstebro er Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) medarrangører af en masse aktiviteter den kommende sommer.

Vi har talt med Søren Lodberg Jensen, som er frivilligkoordinator i KIS Holstebro. 

Hvorfor afholder I sommeraktiviteter i boligområdet Trekanten?

"Vores motivation for at afholde arrangementerne er, at vil vise børn og unge i Trekanten, at vi er nogle voksne, der vil dem det godt. Vi vil skabe nogle rammer for, at de kan få gode sommerferieminder. Vi håber på, at børnene vil kunne komme i skole efter ferien og have nogle oplevelser, de kan dele med deres klasse."

Hvem er med i gruppen til at arrangere?

"For første gang i år er vi en stor gruppe bestående af mange forskellige slags organisationer. Folkekirken er en af dem. Men også muslimer og kulturkristne er repræsenterede. Det har ikke været noget problem at samarbejde på tværs af religion. Det betyder ikke noget her. Vi samles om det fælles engagement i at ville det gode for de børn og unge, som bor i Trekanten.

Det er dejligt at se, at så mange forskellige er interesserede i at sætte rammer for de gode oplevelser."

Hvilke aktiviteter står KIS for at afholde?

"I uge 26 afholder vi to aktivitetsdage for børn i alderen 6-10 år. Her skal vi mest lave kreative aktiviteter. I denne uge planlægger vi også at uddele nogle 'sommerferieaktivitetsposer' til børnene med f.eks. gadekridt, byg-selv-drage, naturbingo, sæbebobler, bolde, små spil osv., som kan inspirere børnene til at komme ud og lege sammen i naturen.

I uge 29-30 er vi flere, der holder aktivitetsdage med leg i det fri. Det er for børn og unge i alderen 6-18 år."

Foreløbig oversigt over sommerferieaktiviteter i Trekanten kan ses her.

 

Kirken rykker også ud i sommeren i Svendborg, Aarhus og København

Andre steder i landet er folkekirken også engageret i at lave aktiviteter i sommeren. I Svendborg samarbejder Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg med det lokale boligsociale kontor om at arrangere Aktiv Sommer med aktiviteter for unge og familier to dage i uge 26.

På Nørrebro i København har folkekirken i over 25 år afholdt Kingo Cup, som er en uges sportsturnering i sommerferien for områdets børn og unge. Det arrangeres i samarbejde med lokale fritidsklubber, sportsforeninger og kommunen.

I Aarhus har Christianskirken taget forskud på sommeren og er allerede nu i maj rykket ud i boligområdet Kalmargade, hvor der er hoppeborg, musik, fællessang, snobrød og grill. Se video fra årets Kirke i Kalmargade her.