Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Danske kirkers Råd

Danske kirkers Råd

Folkekirken er medlem af Danske kirkers Råd, der er et nationalt råd af kristne kirker. Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark. I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund, menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde.

Hver kirke og organisation deltager med sin særlige identitet, erfaring og prioriteter i en fælles søgen efter kristen enhed. Danske Kirkers Råd giver kirkerne og organisationerne mulighed for at bygge relationer, dele erfaringer og diskutere diakoni, mission og teologi. Danske Kirkers Råd er en ressource for kirkerne og de kirkelige organisationer.

Primære arbejdsområder er 

I tilknytning til Danske kirkers Råd findes et 'Økumenisk Forum', hvor en lang række kirkelige organisationer i Danmark er medlem.
 

Hvor Det mellemkirkelige Råds arbejde ofte har et internationalt sigte, har aktiviteterne i Danske Kirkers Råd oftest et lokalt eller nationalt fokus. Det mellemkirkelige arbejde i de to organisationer lapper tit over hinanden, og de arbejder i praksis tæt sammen i det daglige. 

 

Baggrund

Danske Kirkers Råd er et resultat af fusionen mellem Danske Kirkers Samråd og Det økumeniske Fællesråd. De to organisationer med hver deres baggrund og historie valgte i 2004 at arbejde sammen indenfor samme organisation.

Danske Kirkers Råd er med 1​6 kirkesamfund og 41 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og største økumeniske organisation i Danmark.
 

 

Besøg Danske Kirkers Råds hjemmeside: