Nationalt og globalt
Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabet består af knap 100 reformatoriske kirker i Europa. Medlemskirkerne tæller både lutherske, reformerte, unerede og metodistiske kirker i Europa. Leuenberg Kirkefællesskabet blev grundlagt i 1973. Leuenbergs sekretariat er placeret i Wien. Det formelle navn for Kirkefællesskabet er på engelsk: Community of Protestant Churches in Europe (CPCE).

Leuenbergs arbejde

Siden Leuenbergs start i 1973 har det teologiske studiearbejde været prioriteret meget højt. I dag arbejdes der også med mere praktisk-kirkelige emner, som fx liturgi og pastoraluddannelse, ligesom Leuenberg er engageret i social-etisk arbejde bl.a. ved en fast repræsentant ved EU's institutioner i Bruxelles.

Dansk engagement

Den danske Folkekirke blev medlem af Leuenberg i 2001. Folkekirken er i dag primært engageret i Leuenbergs teologiske arbejde, hvor der sidder repræsentanter for folkekirken i flere af Leuenbergs forskellige teologiske arbejdsgrupper.

Professor Ulla Schmidt er medlem af CPCEs styrende råd.

Nye salmer

Leuenberg Kirkefællesskabet har afholdt en sangkonkurrence. Målet var at få europæiske kirker til at komponere nye reformationssalmer i anledning af reformationsjubilæet. Et dansk bidrag løb af med sejren, nemlig Holger Lissners salme "Når du vil". Men også mange andre af bidragene er værd at nynne med på. Sangene er samlet i dette sanghæfte, "We hymn you", og de er skrevet på bl.a. ungarsk, tysk, engelsk og dansk. Se sangene her. 

40-årsjubilæum 1973-2013

Den 25. november 2013 fejrede Den reformerte Synode, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Metodistkirken i Danmark 40-året for indgåelsen af Leuenberg Konkordien. 

Den reformerte kirke i Gothersgade i København dannede rammen for jubilæumsarrangementet, som bestod af et miniseminar, et musikalsk intermezzo på orgel og violin, fælles gudstjenestefejring og reception.

Læs indlæggene fra dagen her:

Rose-Marie Frost-Christensen - et historisk blik mod et Kirkefællesskab

Kurt E Larsen - vigtigheden af europæiske kirkers stemme i Europa

Eberhard Harbsmeiers prædiken ved jubilæumsgudstjenesten


Liturg ved gudstjenesten: Pastor Axel Bargheer