Fortsæt til hovedindholdet
Nationalt og globalt
Luthersk fællesskab, LVF

Det Lutherske Verdensforbund

Det lutherske Verdensforbund (LVF) er et globalt fællesskab af lutherske kirker, som blev grundlagt i Lund, Sverige, i 1947. LVF har i dag 148 medlemskirker fra 99 lande, som repræsenterer ca. 75 mio. lutheranere.

LVF's sekretariat har hjemme i Det økumeniske Center i Genève, hvor også andre internationale, økumeniske organisationer holder til.

LVFs arbejdsområder

LVF arbejder inden for følgende hovedområder:

Humanitær bistand  
'Department for World Service' er LVF's internationale hjælpe- og udviklingsorganisation. Den opererer i mere end 31 lande med bl.a. menneskerettigheder, landminer, flygtninge og uddannelse.

Mission og udvikling
'Department for Mission and Development' samarbejder med medlemskirkerne om at integrere forkyndelse, tjeneste og forsvar for retfærdighed i deres arbejde. På årsbasis gennemføres omkring 450 missions-, kommunikations- og udviklingsprojekter verden over.

Teologi
'Department for Theology and Studies' arbejder med de teologiske, etiske og interreligiøse spørgsmål, der stilles i de lutherske kirker i dag.

Dansk engagement

Den danske Folkekirke har været medlem af LVF siden forbundets grundlæggelse i 1947 og har igennem tiden ydet en betydelig indsats. For tiden er folkekirken aktivt engageret og repræsenteret i LVF. Dels er biskop Henrik Stubkjær medlem af LVF's Råd (Council) og formand for LVF's organisation for humanitært arbejde, "World Service" - et arbejde som Folkekirkens Nødhjælp også er meget engageret i.

Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, er med til at rådgive og give anbefalinger til, hvordan LVF kan styrke den teologiske uddannelse og efteruddannelse.  

Folkekirken er vært for LVF's møde for det øverste råd (Council) i 2022, og det vil blive afholdt i Viborg.

LVFs præsident Musa Panti Filibus, ærkebiskop i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, besøgte Himmelske dage i Herning i Kristi Himmelfartsdagene 2019. 

Kirker under forandring: 

I regi af LVF har de nordiske folkekirker på MKRs initiativ igangsat et fælles pilotprojekt, Kirker under forandring (Churches in Times of Change), som skal forsøge at give svar på nogle af de postmoderne og postsekulære udfordringer, som kirkerne står i, ved et samarbejde mellem forskningen og kirken. Dette sker i erkendelse af, at mange af de historiske kirker i Vesten står i lignende udfordringer.

LVFs næste generalforsamling er i 2023 i Polen, og projektet giver løbende kvalificeret input forud for generalforsamlingen. Søren Abildgaard er koordinator for initiativet, og professor Harald Hegstad fra Den norske Kirke leder et pilotprojekt om temaet dåb. Med dette initiativ er MKR med til at skubbe på for, at LVF styrker sit fokus på at danne rammer for samtaler om medlemskirkernes aktuelle udfordringer.

 

Generalforsamling 2023:

Det lutherske Verdensforbunds 13. generalforsamling afholdes fra d. 13. til d. 19. september 2021. Temaet for generalforsamlingen vil være: "En krop, en ånd, et håb". Generalforsamlingen vil blive arrangeret af den lutherske kirke af den augsburgske bekendelse i Polen. Du kan skrive dig op til nyhedsbrevet her: https://lutheranworld.us8.list-manage.com/subscribe?u=73ae02875d33ba3afb8af3675&id=447850ef9e

 

LVF-følgegruppen:

Hanna Broadbridge (formand), Henrik Stubkjær, Anne Birgitte Reiter, Ulla Morre Bidstrup og Jørgen Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp)

Formand for LVF World Service komité og rådsmedlem:

 Henrik Stubkjær.

Medlem af LVF Theological Education and Formation Strategic Advisory Group:

Ulla Morre Bidstrup.

Koordinator vedr. projekt Churches in Times of Change: 

Søren Abildgaard

Sekretariatsansvarlig: 

Thorsten Rørbæk