Fortsæt til hovedindholdet
Årsberetning
Besøgsrejse til Færøerne

Besøgsrejse til Færøerne - den færøske kirke er igen observatør i Rådet

MKR var i begyndelsen af oktober på besøgsrejse på Færøerne. Rejsen bød på ekskursioner til kirkerne i Klaksvik, Gøta og Kirkjubyør samt spændende møder med repræsentanter fra Den færøske folkekirke, Den Katolske Kirke, Pinsekirken og Plymouth-brødrene og en bred vifte af kirkelige organisationer. De færøske kirker fandt stor inspiration i at lytte til danske erfaringer med at opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer og politisk interesse­varetagelse på tværs af kirkerne. Det mundede ud i en hensigtserklæring om at etablere et kristent økumenisk Råd på Færøerne.

Den færøske kirke var repræsenteret i Det mellemkirkelige Råd frem til 2007, hvor kirken blev selvstændig og frigjort fra Den danske Folkekirke. Ved besøgsrejsen til Færøerne udtrykte biskop Jogvan Fridriksson og domprovst Uni Næs ønske om at genoptage relationen til Det mellemkirkelige Råd. På det efterfølgende rådsmøde i december besluttedes det at genoptage traditionen med at give færøsk repræsentant fast observatørstatus i Rådet.

Den færøske kirke ønsker på sigt at søge medlemskab i Porvoo-fællesskabet og i Det lutherske Verdensforbund. Her vil kirken samarbejde med Det mellemkirkelige Råd om at knytte relationer til de internationale organisationer. Læs mere om Rådets rejse til Færøerne her.